ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Phong cach hoc va phong cach chuc nang khoa hoc ki thuat – cong nghe tieng Viet

Posted by daothu09 on August 11, 2009

20 (a). Sach PCH - 2002

Đào Hồng Thu

MỤC LỤC

CHƯƠNG I – PHẦN TỔNG QUAN

I. Các khái niệm cơ bản

         1. Khái niệm “phong cách” và “phong cách học”

         2. Khái niệm phong cách và chuẩn mực

         3. Chuẩn ngôn ngữ và chuẩn phong cách

         4. Phong cách ngôn ngữ viết và phong cách ngôn ngữ nói

II. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của phong cách  học và phong cách chức năng khoa học kỹ thuật – công nghệ

          1. Đối tượng của phong cách học và phong cách chức năng

          2. Nhiệm vụ của phong cách học

          3. Phương pháp nghiên cứu của phong cách học

          4. Quan hệ giữa phong cách học và các bộ môn khoa học khác

CHƯƠNG II – HỆ THỐNG PHONG CÁCH CHỨC NĂNG TIẾNG VIỆT

I. Tiêu chí phân loại hệ thống phong cách chức năng tiếng Việt

         1. Tiêu chí chức năng giao tiếp

         2. Tiêu chí phạm vi giao tiếp

         3. Tiêu chí chức năng thể hiện

II. Hoạt động của các phong cách chức năng tiếng Việt

         1. Phong cách nói tiếng Việt – khẩu ngữ

         2. Phong cách viết tiếng Việt – văn bản

         3. Phong cách chính luận – báo chí

         4. Phong cách văn học – nghệ thuật

CHƯƠNG III – PHONG CÁCH HÀNH CHÍNH – CÔNG VỤ

I. Khái niệm phong cách hành chính – công vụ

II. Đặc điểm cơ bản của phong cách hành chính – công vụ

         1. Tính chính xác – rõ ràng

         2. Tính nghiêm túc – khách quan – hệ thống

         3. Tính khuôn mẫu

III. Dạng lời nói và thể loại phong cách hành chính – công vụ

         1. Dạng lời nói

         2. Thể loại

IV. Chức năng ngôn ngữ của phong cách hành chính – công vụ

V. Đặc điểm ngôn ngữ của phong cách hành chính – công vụ

         1. Từ ngữ của phong cách hành chính – công vụ

         2. Cú pháp phong cách hành chính – công vụ

CHƯƠNG IV – PHONG CÁCH KHOA HỌC VÀ PHONG CÁCH CHỨC NĂNG KHOA HỌC KĨ THUẬT – CÔNG NGHỆ

A. PHONG CÁCH KHOA HỌC

I. Khái niệm

II. Thể loại phong cách khoa học

          1. Tiểu dẫn

         2. Phong cách viết khoa học

         3. Phong cách nói khoa học

III. Tính chất cơ bản của phong cách khoa học

         1. Tính trìu tượng – khái quát cao

         2. Tính lô gích nghiêm ngặt

         3. Tính chính xác – khách quan

IV. Chức năng ngôn ngữ của phong cách khoa học

V. Đặc điểm ngôn ngữ của phong cách khoa học

         1. Thuật ngữ chuyên ngành trong phong cách khoa học

         2. Cú pháp phong cách khoa học

         3. Phương thức biểu đạt nội dung văn bản phong cách khoa học

B. PHONG CÁCH CHỨC NĂNG KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

I. Khái niệm

II. Các phương pháp nghiên cứu phong cách chức năng khoa học kĩ thuật – công nghệ

III. Các tính chất cơ bản của phong cách chức năng khoa học kĩ thuật – công nghệ

         1. Tính lô gích nghiêm ngặt

         2. Tính rõ ràng – ngắn gọn – khách quan

         3. Tính trìu tượng – khái quát

         4. Tính sử dụng cấu trúc bị động và ký hiệu, công thức

IV. Đặc điểm ngôn ngữ phong cách chức năng khoa học kĩ thuật – công nghệ

         1. Từ ngữ trong phong cách chức năng khoa học kĩ thuật – công nghệ

         2. Cú pháp phong cách chức năng khoa học kĩ thuật – công nghệ

         3. Phương thức biểu đạt nội dung văn bản khoa học kĩ thuật – công nghệ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: