ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Từ điển ngôn ngữ học khối liệu tiếng Việt (Vietnamese Dictionary of Corpus Linguistics) – M

Posted by daothu09 on January 19, 2010

Dr. Dao Hong Thu

 

Mã hóa

Là trình bày dữ liệu văn bản và ngôn ngữ (tức là chú giải hoặc gán nhãn) ở dạng mẫu nhất định trong một khối liệu. Nhu cầu về tái sử dụng mở rộng các tập hợp văn bản lớn đòi hỏi phải tiêu chuẩn hóa dạng mẫu mã hóa. Dạng mẫu mã hóa chuẩn phải có tính phổ biến và tính linh hoạt nhất, tức là thích ứng được với tất cả các kiểu loại thông tin và xử lí thông tin tốt nhất.

Mô tả hệ thống

Là xác định tập hợp kí tự được sử dụng để mã hóa một văn bản. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: