ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Từ điển ngôn ngữ học khối liệu tiếng Việt (Vietnamese Dictionary of Corpus Linguistics) – N

Posted by daothu09 on January 19, 2010

Dr. Dao Hong Thu

1. Ngân hàng dữ liệu thuật ngữ

Là các công cụ thuật ngữ đã được mã hóa ở mức độ nhất định để điều chỉnh và duy trì dữ liệu thuật ngữ nhờ viết tắt đối với hệ thống quản trị thuật ngữ. Hệ thống dữ liệu thuật ngữ có thể bao gồm một vài hoặc nhiều cơ sở dữ liệu thuật ngữ. 

2. Ngôn ngữ học khối liệu

Là phân ngành ngôn ngữ học ứng dụng nghiên cứu các quá trình liên quan tới xử lí, phương pháp ứng dụng và phân tích các khối liệu viết và nói mà máy có thể thực hiện được. Ngôn ngữ học khối liệu là thuật ngữ mới trong ngôn ngữ học ứng dụng, thường được sử dụng để chỉ phương pháp luận trên cơ sở các nguồn sử dụng ngôn ngữ toàn dân và ngôn ngữ trong khoa học.

3. Ngôn ngữ học máy tính 

Là phân ngành ngôn ngữ học, trong đó các kĩ thuật và khái niệm về máy tính được sử dụng để làm sáng tỏ các vấn đề của ngôn ngữ và ngữ âm. Một số lĩnh vực nghiên cứu đã được phát triển như tổng hợp lời nói, ngôn ngữ học khối liệu, nhận dạng lời nói, dịch máy, biên dịch theo phương pháp liệt kê, kiểm tra ngữ pháp và nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi liệt kê và phân tích.

4. Ngôn ngữ mã hóa theo chuẩn

Là loại chuẩn mã hóa văn bản (sơ đồ chuẩn mã hóa văn bản). Ngôn ngữ mã hóa theo chuẩn là chuẩn quốc tế đã được công nhận. Phần mềm nhận biết ngôn ngữ mã hóa theo chuẩn được sử dụng rộng rãi trong quá trình xử lí khối liệu.

5. Nguồn từ vựng

Là dữ liệu từ vựng dưới dạng đọc được trên máy tính, có thể được sử dụng khi nghiên cứu từ vựng hoặc thiết lập cơ sở cho các sản phẩm thương mại. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: