ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Từ điển ngôn ngữ học khối liệu tiếng Việt (Vietnamese Dictionary of Corpus Linguistics) – X

Posted by daothu09 on January 19, 2010

Dr. Dao Hong Thu

 

Xác định kiểu văn bản

Được sử dụng trong chuẩn mã hóa văn bản. Xác định kiểu văn bản chuẩn mã là mô tả đặc trưng giúp người sử dụng hoặc chương trình máy tính xác định được văn bản bao gồm những thành phần nào và những thành phần đó được kết hợp như thế nào.

Xác định kiểu văn bản chuẩn mã bao gồm các tệp nhãn chính, một tệp nhãn đơn cơ sở và các tệp nhãn bất kì bổ sung do người sử dụng lựa chọn, được xây dựng một cách hệ thống theo bộ qui ước trong Hướng dẫn chuẩn mã hóa văn bản.

Xác định đường nối

Là công nghệ kết nối các thành phần của văn bản (câu) hoặc của câu (từ, cụm từ) tương đương trong khối liệu song song. Xác định đường nối câu và từ (cụm từ) có thể được thực hiện tự động với độ chính xác cao. Đây là sự xác định trên thực tế đường nối chính xác giữa các văn bản trong một khối liệu song song.

Xử lí khối liệu

Là quá trình có liên quan đến chú giải, diễn giải và phân tích các khối liệu. 

Xử lí ngôn ngữ tự nhiên 

Thuật ngữ chung được sử dụng để chỉ toàn bộ các quá trình phân tích văn bản bằng các ngôn ngữ tự nhiên (ngôn ngữ tự nhiên là ngôn ngữ nhân tạo trên máy), cũng như các quá trình hiểu và tổng hợp chúng với ngôn ngữ của con người. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: