ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Từ điển ngôn ngữ học khối liệu tiếng Việt (Vietnamese Dictionary of Corpus Linguistics) – H

Posted by daothu09 on February 4, 2010

Dr. Dao Hong Thu

 

1. Hệ thống chú giải Cutting

Là hệ thống chú giải từ vựng (do Cutting D. phát triển năm 1992) sử dụng kĩ thuật xác suất tương tự như hệ thống chú giải tự động. Hệ thống chú giải Cutting có tỉ lệ thành công tương tự như các hệ thống chú giải từ vựng hàng đầu bằng tiếng Anh. Hệ thống chú giải Cutting có thể thực hiện được trên các phần văn bản không chú giải. Hệ thống này cũng được sử dụng để thiết kế từ điển tự động và thực hành các mẫu xác suất trực tiếp từ khối liệu đã được phân tích một cách tự động.

2. Hệ thống chú giải tự động

Là hệ thống chú giải từ vựng hàng đầu bằng tiếng Anh (do Garside R. phát triển năm 1987). Hệ thống chú giải tự động sử dụng hệ thống định hướng xác suất trên cơ sở xác suất tự động xuất phát từ khối liệu Brow đã được xây dựng trước đó.

3. Hệ thống quản trị thuật ngữ

Là công cụ thuật ngữ được sử dụng để ghi, lưu trữ, điều chỉnh và đưa ra dữ liệu thuật ngữ bằng phương pháp chuyên dụng. Các module của hệ thống quản trị thuật ngữ được tích hợp vào tất cả các phần mềm ứng dụng dành cho soạn thảo văn bản và tài liệu, hoặc phục vụ cho các công việc có liên quan đến thuật ngữ.

4. Học với sự hỗ trợ của máy tính

Là ứng dụng máy tính và phần mềm máy tính trên cơ sở ngữ liệu từ và cụm từ, có thể được sử dụng dưới các dạng thức khác nhau về các kĩ năng viết hoặc nói như sắp xếp lại câu, kiểm tra phần đã dịch, chính tả, điền từ và v.v. Học với sự hỗ trợ của máy tính cho phép truy cập trực tiếp dữ liệu cần thiết. Bằng phương pháp học với sự hỗ trợ của máy tính, người học có thể tự kiểm tra cách nói và viết của mình, cũng như có thể tự xây dựng bài học cho chính bản thân.      

5. Hướng dẫn chuẩn mã hóa văn bản

Là các qui tắc về mã đã được định chuẩn để mã hóa và phiên chuyển văn bản đọc trên máy. Hướng dẫn chuẩn mã hóa văn bản (được công bố tháng 5 năm 1994) cung cấp các qui tắc mã hóa chuẩn đối với các thể loại văn bản và đặc trưng liên quan trong quá trình mã hóa văn bản, bao gồm cả quá trình xử lí ngôn ngữ tự nhiên, phục hồi thông tin, siêu văn bản, công bố điện tử, các kiểu loại phân tích văn học và lịch sử, biên soạn từ điển và v.v.

Hướng dẫn chuẩn mã hóa văn bản là tài liệu hướng dẫn các phương pháp mã hóa văn bản và ngôn bản thuộc thể loại bất kì, ở dạng ngôn ngữ tự nhiên bất kì, thuộc dạng bất kì, cũng như không phụ thuộc vào thời đại lịch sử của văn bản, không hạn chế về kích thước và nội dung.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: