ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Để thành công

Posted by daothu09 on May 7, 2010

Dr. Dao Hong Thu

Thành công trong phát triển xã hội đòi hỏi ba yếu tố cơ bản và trật tự nghiêm ngặt: 1) con người, 2) ngôn ngữ và 3) công nghệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: