ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

NƯỚC DÙNG TRONG VIỆC PHA CHẾ RƯỢU MÙI

Posted by daothu09 on June 1, 2010

ĐÀO TRỌNG NINH (1917 – 2009)

T/S Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ, số 11 – 11/1963, tr.9-10

Khi pha chế rượu mùi, phần nhiều người ta chỉ chú trọng nhiều tới hương liệu, cồn, đường và mầu, còn nước hình như chỉ đóng một vai trò phụ, nhưng thực tế, về mặt phẩm chất nó rất quan trọng.

DHT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: