ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Đổi tên weblog

Posted by daothu09 on July 19, 2010

Hôm nay, thứ hai 19/07/2010 (8 tháng 6 ÂL, Canh Dần), weblog “Khoa học và Cuộc sống” được chuyển thành “Cuộc sống và Khoa học”.

Trước, tôi nghĩ rằng có KHOA HỌC rồi CUỘC SỐNG sẽ đổi thay và phát triển, thịnh vượng.

Giờ, sau khi đã trải qua quá nhiều đắng cay vì khoa học và trong cuộc sống, tôi cho rằng cần có CUỘC SỐNG đảm bảo thì mới làm KHOA HỌC được. Để rồi, sau đó CUỘC SỐNG mới khấm khá lên theo.

Đêm Hà Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: