ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

4. Lẻ loi giữa các phụ huynh của lớp chuyên Toán

Posted by daothu09 on August 22, 2010

Học lớp chuyên có nghĩa là mỗi năm đều phải thi tuyển chọn vào lớp mới. Lớp 7, con tôi thi lại đỗ vào lớp chuyên Toán trường Trưng Vương, Hà Nội. Năm đó, cô Hằng làm chủ nhiệm.

Khi họp phụ huynh, tôi thấy có vài vị mới, trông có vẻ hoành tráng. Vài phụ huynh cũ hiền lành, nói chuyện vui vẻ, lần này không thấy dự họp cho con. Điểm sĩ số lớp, vẫn đảm bảo số học sinh cho phép trong một lớp chuyên.

Lần này, các vị phụ huynh đã dần cụm thành từng nhóm. Có lẽ, chỉ có tôi là phụ huynh nghèo túng nhất trong các phụ huynh của lớp chuyên Toán Trưng Vương này.

Hà Nội, ngày 22/08/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: