ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Ngôn ngữ học khối liệu trong nền kinh tế hội nhập

Posted by daothu09 on August 23, 2010

Thuyết minh báo cáo tại Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần I tại thành phố Cần Thơ, năm 2009.

Ngôn ngữ học khối liệu trong nền kinh tế hội nhập – HT Can Tho

Bài báo được trình bày dưới dạng powerpoint.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: