ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

HƯỚNG SỬ DỤNG KHỐI LIỆU TIẾNG VIỆT

Posted by daothu09 on March 11, 2011

Dr. Dao Hong Thu

Báo cáo tại Hội thảo về nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ xử lý tiếng Việt 08-2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: