ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Sản phẩm trong những phút nghỉ ngơi, giải trí (2)

Posted by daothu09 on March 27, 2011

Áo đan cho Minh trước khi đi làm nghiên cứu sinh tại LB Đức, năm 2004

Áo đan cho Minh trước khi đi làm nghiên cứu sinh tại LB Đức, năm 2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: