ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Nhân 55 năm kỷ niệm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Posted by daothu09 on October 16, 2011

Tên Trường dịch sang tiếng Anh không đúng chuẩn

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nơi cả đời sự nghiệp của tôi

Quẩn quanh trong Trường TO nhất nước

Tròn năm mươi lăm tuổi, năm nay (2011)

Nhớ chỗ làm, sao chẳng nhớ Khoa

Nhớ chỗ làm, nhớ sân Trường rộng

Về hưu với đồng lương khiêm tốn

Ngậm ngùi thân ta, thương con cháu

Hà Nội, ngày 16/10/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: