ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Ai đã “chẻ” 02 bậc lương thành 04?

Posted by daothu09 on May 12, 2012

 

Mat sau to 5 hao. Nguon: internet

Ngày tôi được nhận vào biên chế Nhà nước làm cán bộ giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHBK Hà Nội (1977), lương tôi được nhận là 75% của 64 đồng / tháng. Thời gian đó, các bậc lương được thể hiện như sau:

Khởi điểm: 75% của 64 đồng / tháng. Sau 02 năm, nếu phấn đấu tốt, được xét hết tập sự, hưởng lương 100% của 64 đồng.

Bậc 1: 64 đồng

Bậc 2: 74 đồng

Bậc 3: 85 đồng

Bậc 4: 100 đồng

Bậc 5:

Bậc 6:

Bậc 7:

Thời gian thay đổi chế độ tiền lương là lúc tôi đang nhận lương là 74 đồng / tháng. Với các bậc lương này, việc tăng lương thường là sau 05 năm nếu đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” liên tục, chẳng may không được danh hiệu “Lao động tiên tiến” thì còn lâu hơn, nếu đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” sẽ được xét rút ngắn số năm tăng lương.

Khi chế độ tiền lương lần thứ nhất thay đổi, thang lương 85 đồng ĐƯỢC CHẺ làm đôi, nghĩa là ai đã nhận lương 85 đồng / tháng thì khi tăng lương sẽ được “lên thẳng” 100 đồng / tháng, còn người nào đang nhận lương 74 đồng / tháng thì “nghiễm nhiên” phải “leo thang” thêm 01 bậc. Số năm tăng lương “được” CÀO BẰNG luôn, nghĩa là theo lương cũ, với mức phấn đấu như cũ thì sau 05 năm tôi được tăng 01 bậc lương, còn theo CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG lần I thì sau 06 năm tôi mới được lên 01 bậc lương như cũ, trong khi những người thuộc các bậc lương khác chỉ cần 03 năm??!!!

Lần CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG thứ II, bậc 100 đồng lại tiếp tục BỊ CHẺ ĐÔI. Và thế là, những người LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG như tôi, nếu CHẲNG MAY bị rơi vào VÒNG KIM CÔ này thì sau 12 năm mới được lên 02 bậc lương, trong khi những cán bộ khác chỉ cần 06 năm??!!! Hệ lụy tiếp theo là khi về hưu, MẤT ĐỨT 02 bậc lương KHÔNG ĐƯỢC TÍNH.

Trong một lần, tình cờ, qua Chi ủy viên của Khoa là TTT lúc đó, tôi được biết rằng người được Chính phủ giao phụ trách làm việc cải cách tiền lương này chẳng phải ai xa lạ, mà chính nguyên là một CÁN BỘ GIẢNG DẠY Khoa Kinh tế Trường chúng tôi. Lý do để CHẺ 02 bậc lương thành 04, xem ra, rất riêng tư chủ nghĩa: VÌ ÔNG TA ĐÃ “QUA” BẬC 100 đồng rồi??!!!

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: