ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Nhầm họ tên

Posted by daothu09 on March 22, 2014

Đồng chí ĐVGiai thủa còn làm lãnh đạo BM Nga văn, sau là Khoa Ngoại ngữ, ĐHBK HN, rất thích đổi họ, tên của tôi. Khi được phân công về BM, đ/c Giai ghi tên tôi là Thụ làm mọi người cứ thắc mắc: con gái gì mà lại tên như vậy. Đến trong giới thiệu báo cáo khoa học, đ/c ĐVG cũng cho đánh máy tên tôi như thế này đây, mặc dù trong báo cáo của tôi đã ghi rõ tên, họ nghiêm chỉnh và đ/c ĐVG chẳng lẽ lại không rõ họ, tên cán bộ Khoa mình phụ trách??!!!

Tên tác giả là Đào Hồng Thu

Tên tác giả là Đào Hồng Thu thay vì “Đồ Hoàng Thu”

Ban Ngoại ngữ

Ban Ngoại ngữ

Danh mục các Ban khoa học tại Hội nghị KH

Danh mục các Ban khoa học tại Hội nghị KH

Bìa các báo cáo khoa học tóm tắt

Bìa các báo cáo khoa học tóm tắt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: