ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for April 1st, 2019

5.2. Hệ thống “Ngữ dụng học” như vị trí làm việc được tự động hóa của biên dịch viên

Posted by daothu09 on April 1, 2019

Advertisements

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »