ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

ABOUT

English 

 

Dr. DAO Hong Thu

Hanoi, Vietnam

Phone: (84) 04 3996 3561 

Phone cell: 098 6068 195

Email: thudao08@gmail.com 

 • Tốt nghiệp (loại ưu) Đại học Sư phạm Herzen, Leningrad, Liên Xô năm 1977

 • Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa, Hà Nội (1977 – 2009)
 • Cộng tác viên của Viện CNTT – ĐHQG Hà Nội (từ năm 2010)
 • 1983 – 1985: công tác tại Đại học Tổng hợp Lomonosov, Moscow, Liên Xô
 • Bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ Ngữ văn tháng 4 năm 2003 tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2004 – 2006: thực tập sinh cao cấp tại Saint Peterburg, Liên bang Nga
 • Nguyên Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học và Việt học, khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Bách khoa, Hà Nội
 • Nguyên Biên tập viên Tờ tin Đại học Bách khoa, Hà Nội
 • Nguyên Chi hội trưởng Chi hội ngôn ngữ Bách Khoa, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
 • Là thành viên Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hội giảng dạy tiếng Việt Quốc tế
 • Phụ trách các môn học: Ngôn ngữ học khối liệu, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Ngôn ngữ học đối chiếu, Phong cách học, Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Nga nâng cao, Tiếng Nga chuyên ngành
 • Nghiên cứu khoa học: Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics) – Dịch tự động (Machine Translation), Ngôn ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học tại Đại học Sư phạm Saint Peterburg, Đại học Tổng hợp Saint Peterburg và Viện Ngôn ngữ, Liên bang Nga về Dịch bằng máy (Machine Translation) và Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics)
 • Tham gia Dự án Chương trình đào tạo Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đã đóng góp các ý tưởng chính ban đầu về mục đích đào tạo và nội dung cho thành công của Dự án. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu triển khai đào tạo Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ khóa I vào năm học 2000 – 2001.
 • Công trình khoa học đã công bố:

            * trên Tạp chí trong nước và quốc tế: 15

            * tại Hội thảo, Hội nghị trong nước và quốc tế: 20

 • Dịch sách về ngôn ngữ chuyên ngành khoa học và kĩ thuật “Dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh” do Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật xuất bản năm 2002, tái bản bởi Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2008; dịch sách của Dell, sách về hóa học và một số sách văn học.
 • Viết sách về ngôn ngữ học khối liệu. “Ngôn ngữ học khối liệu và những vấn đề liên quan” (Quyển I), nxb.Khoa học xã hội, 2009; “Phong cách học và phong cách ngôn ngữ khoa học kĩ thuật – công nghệ”, ĐHBK Hà Nội, 2002.
 • Đã dịch bài cho báo Nhi đồng, Chuyên đề khoa học, kĩ thuật, kinh tế thế giới (Thông tấn xã Việt Nam), dịch kịch bản phim cho Hãng phim truyện Việt Nam, dịch tài liệu cho Bảo tàng Hồ Chí Minh ..v.v.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: