ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for the ‘Dịch máy (tự động)’ Category

5.4. Liệu trình phân tích tự động từ vựng – hình thái học

Posted by daothu09 on April 29, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

5.3. Đặc điểm tổ chức liệu trình tiền xử lý tự động

Posted by daothu09 on April 9, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

5.2. Hệ thống “Ngữ dụng học” như vị trí làm việc được tự động hóa của biên dịch viên

Posted by daothu09 on April 1, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

5. АВТОМАТ NGÔN NGỮ NHƯ VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA BIÊN DỊCH VIÊN

Posted by daothu09 on March 4, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4.7. Lựa chọn và mô tả dịch thuật

Posted by daothu09 on February 15, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4.6. Thông tin ngữ pháp – từ vựng và ngữ nghĩa trong mục từ điển

Posted by daothu09 on February 10, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4.5. Nguyên tắc lựa chọn đơn vị đề mục trong mục từ điển của từ điển thành ngữ (mức độ từ vựng)

Posted by daothu09 on January 27, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4.4. Hình thái học máy tiếng Nga như phương pháp mô tả đơn vị từ điển tự động

Posted by daothu09 on January 12, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4.3. Nguyên tắc lựa chọn đơn vị đề mục trong mục từ điển của từ điển tự động (mức độ từ vựng)

Posted by daothu09 on January 4, 2019

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4.2. Nguyên tắc tổ chức mục từ điển trong từ điển tự động aptomat ngôn ngữ

Posted by daothu09 on November 26, 2018

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4.1. Từ điển tự động và bảng từ tự động

Posted by daothu09 on September 8, 2018

4.1. Tu dien tu dong - Bang tu_Page_14.1. Tu dien tu dong - Bang tu_Page_2

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

4. TỪ ĐIỂN TỰ ĐỘNG TRONG CẤU TRÚC APTOMAT NGÔN NGỮ

Posted by daothu09 on September 8, 2018

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

3.5. Nguyên tắc đánh giá tính tương thích của hệ thống dịch máy

Posted by daothu09 on September 1, 2018

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

3.4. Khả năng sử dụng văn bản song song trong dịch máy

Posted by daothu09 on August 27, 2018

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »

3.3. Phương pháp định lượng trong dịch máy

Posted by daothu09 on August 23, 2018

3.3. He thong DM - Dinh luong_Page_13.3. He thong DM - Dinh luong_Page_23.3. He thong DM - Dinh luong_Page_3

Posted in CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ (Language Technology), Công trình khoa học, Dịch máy (tự động) | Leave a Comment »