ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for the ‘Dịch văn bản KH’ Category

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM TỪ ĐIỂN ẢO SONG NGỮ (Tạp chí Từ điển học và BKT, số 4 (12), 07-2011)

Posted by daothu09 on July 15, 2011

V.A. SHIROKOV, N.N. SIDORCHUK[1]

Đào Hồng Thu (dịch) 

 Lời BBT: Đây là bài báo khoa học của 2 tác giả N. N. Shirokov và N. N. Sidorchuk (từ Ukraina), do chị Victorja Musjuchuk, cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ucraina (đang thực hiện các chương trình hợp tác với Viện Khoa học xã hội Việt Nam) gửi cho tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư. Bài viết đề cập tới vấn đề thiết kế thử nghiệm biên soạn từ điển song ngữ (trên cứ liệu tiếng Nga và tiếng Ucraina) dựa trên những thành tựu mới nhất của từ điển học ứng dụng công nghệ tin học. Đó là những vấn đề mới, mang tính thời sự, rất đáng tham khảo trong việc biên soạn từ điển ở Việt Nam hiện nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

1. Từ điển song ngữ như là cơ sở của từ điển đa ngữ

Trong hệ thống thông tin hiện nay đã thể hiện rất rõ xu hướng đưa công cụ hỗ trợ ngôn ngữ vào việc xử lí các dữ liệu và thông tin kiến thức trên máy tính. Điều này dẫn tới việc cần thiết phải nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các hệ thống trí tuệ nhân tạo để xử lí thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nói riêng, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay và xu hướng phát triển công nghệ ngôn ngữ chung trên toàn thế giới, đã nẩy sinh vấn đề cấp thiết về việc xây dựng các hệ thống từ điển đa ngữ (L-hệ thống) có khả năng tích hợp được với mạch xử lí tự động hóa văn bản.

Lợi thế của từ điển số hóa là không hạn chế trên thực tế tiềm năng tích hợp các sự kiện ngôn ngữ khác nhau vào một thể thống nhất, khả năng thể hiện sự sống động của ngôn ngữ, hiệu quả trong chuyển dịch theo cấu trúc các hệ thống ngôn ngữ, khả năng tiến hành các thử nghiệm kĩ thuật số và hàng loạt các khả năng khác. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các từ điển có dung lượng lớn, được trình bày dưới dạng ấn phẩm in nhiều tập, cũng như đối với các bộ từ điển song ngữ. Không kém phần quan trọng trong việc làm tăng tiến độ từ điển số hóa bằng công nghệ máy tính là khả năng thể hiện trong môi trường số hóa việc sử dụng nhiều lần các cấu trúc và các thành phần của từ điển được tạo nên một lần bởi các nhà chuyên môn như nhà ngôn ngữ, nhà công nghệ ngôn ngữ, chuyên gia khoa học nhận thức, lập trình viên và người làm xuất bản. Khả năng này đặc biệt có ý nghĩa trong mối tương quan với phát triển truyền thông trên cơ sở máy tính và hình thành xã hội đa ngôn ngữ.

Như vậy, nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc và công cụ từ điển số hóa đa ngôn ngữ được xác định bởi sự cần thiết phải đảm bảo các chức năng ngôn ngữ dịch, so sánh, đồng bộ, thích ứng giữa các ngôn ngữ và v.v. cho các hệ thống thông tin. Các xu hướng chủ yếu trong lĩnh vực này là tăng số lượng các trường phái dịch thuật, cải thiện chất lượng định dạng thông tin cung cấp cho người sử dụng, tích hợp thông tin của từ điển từ các nguồn khác nhau. Đồng thời, khi xây dựng trực tiếp cấu trúc từ điển của L-hệ thống đa ngôn ngữ như vậy, nếu số ngôn ngữ ≥ 3, sẽ xuất hiện một số vấn đề mang tính tổ hợp. Vấn đề là như sau.

Một trong những yêu cầu cơ bản đối với từ điển đa ngữ số hóa (cũng như đối với dạng khái quát kiểu L-hệ thống của nó) là tính đối xứng. Điều này có nghĩa là nếu theo phần tử đầu vào X bằng ngôn ngữ q ta nhận được phần tử đầu ra Y bằng ngôn ngữ j thì, sau khi chọn phần tử đã nêu Y làm đầu ra, nghĩa là sau khi thực hiện xử lý hệ thống, bắt buộc cần phải chính xác tiến tới phần tử X.

Đối với trường hợp nhiều ngôn ngữ hơn, dĩ nhiên là còn phức tạp hơn. Tóm lại, trên thực tế chỉ có thể tồn tại sơ đồ tương tác cặp đôi các ngôn ngữ. Như vậy, từ điển song ngữ được xác định vị trí một cách tự nhiên là cơ sở đối với việc xây dựng L-hệ thống đa ngữ. Trong trường hợp này, đòi hỏi cả xây dựng các công cụ máy tính tương ứng để đảm bảo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nẩy sinh đối với từ điển song ngữ. Như vậy, vai trò của các hệ thống từ điển song ngữ số hóa và các phương pháp tích hợp chúng không ngừng lớn mạnh.    

2. Khái niệm cơ bản về Lhệ thống

Ở đây, các hệ thống từ điển thuộc nhóm công cụ, nghĩa là dùng để xây dựng các nguồn tài nguyên của từ điển, đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, nhiệm vụ này đòi hỏi hệ thống khái niệm chính thức đồng nhất, trong đó bao gồm toàn bộ các thành phần cơ bản mô hình hóa ngôn ngữ trong từ điển bằng một số cách trình bày thống nhất.

Chúng ta dừng lại ở phần trình bày cơ sở khái niệm về công cụ hỗ trợ các hệ thống từ điển song ngữ đã và đang được nghiên cứu xây dựng tại Ban lưu trữ Thông tin và ngôn ngữ Ucraina, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ucraina. Việc thực hiện nguyên tắc mô hình hóa khái niệm đã được chúng tôi sử dụng khi nghiên cứu xây dựng toàn bộ các hệ thống theo phân loại như vậy dẫn đến tất yếu phải sử dụng các cấu trúc L-hệ thống trong kiến trúc ANSI/X3/SPARK hoặc đơn giản là ANSI/SPARK. Chúng tôi sử dụng các thành phần kiến trúc cơ bản ANSI/SPARK trong giải trình sau đây:

Chúng ta dừng lại ở việc giải thích các phần tử kiến trúc.

Mô hình khái niệm chuyên ngành (mức độ khái niệm trình bày) là mô hình ngữ nghĩa, semiotic (hiện tượng – ND), trong đó những trình bày của các chuyên gia khác nhau theo một chuyên ngành được tích hợp dưới dạng nhất quán, hữu hạn và đơn nghĩa.

Mô hình trong (mức độ trình bày bên trong) xác định thể loại, cấu trúc và định dạng cách trình bày, lưu trữ và xử lí dữ liệu, khung thuật toán và môi trường lập trình có chứa mô hình khái niệm khi thao tác máy tính.

Mô hình ngoài (mức độ trình bày bên ngoài) phản ánh quan điểm của người sử dụng đầu cuối, và do đó, của lập trình viên ứng dụng đối với hệ thống thông tin.

Các lược đồ được xây dựng sao cho biểu đồ:

giao hoán: ξ ° ψ  = φ. Yêu cầu giao hoán biểu đồ là đáng kể, bởi vì nó đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ các mức độ kiến trúc.3. Các hệ thống từ điển chính thứcChúng tôi giả định rằng toàn bộ công cụ hỗ trợ L-hệ thống đòi hỏi truy cập từ xa, đồng bộ hóa dữ liệu và phân bổ công việc cho những người sử dụng được thiết kế và nghiên cứu xây dựng theo nguyên tắc chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo trong môi trường số[2].
Đặc điểm của chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo trong môi trường số như vậy là:
  • lưu trữ tập trung và quản lí hành chính các dữ liệu từ điển;
  • tương tác giữa các chủ thể và khách thể của chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo trong môi trường số bằng chế độ thời gian thực;
  • cô lập đối với những người sử dụng đầu cuối một vài chức năng cho phép, một mặt, chuyển đến được cho người sử dụng thông tin cần thiết mới nhất, mặt khác, loại bỏ được khả năng truy cập trái phép và những tấn công mạng độc hại nào đó.

 Thực tế của vấn đề là tạo điều kiện cho các nhà ngôn ngữ hiện đang làm việc tại các cơ quan, thành phố và thậm chí các nước khác nhau có thể truy cập được các hệ thống máy tính với mục đích thực hiện một cách tập thể các dự án lớn về ngôn ngữ. Hơn nữa, xu hướng phát triển truyền thông hiện nay trên cơ sở máy tính, và trước hết, qua internet đã kích thích tăng cường hoạt động và trao đổi đối thoại về các quá trình từ điển học trên mạng.

Tổ chức hỗ trợ

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng các hệ thống từ điển ảo, chúng tôi đã sử dụng các nguyên tắc cơ bản của cái gọi là phương pháp tiếp cận hướng hỗ trợ.

 

Hình 1. Phương pháp tiếp cận hướng hỗ trợ đối với việc xây dựng chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo trong môi trường số

 Sự phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống từ điển là ở hai yêu cầu đối lập. Một mặt, API (giao thức kết nối từ các ngôn ngữ lập trình để sử dụng – ĐHT) biểu thị các chức năng hệ thống cần có khả năng đạt được mức độ độc lập cao và không phụ thuộc vào môi trường thực hiện. Mặt khác, lại cần duy trì khả năng tích hợp các công cụ này, tổ chức tương tác giữa chúng, đồng thời bảo tồn được tính tự chủ của chúng. Hình 1 biểu thị sơ đồ tổ chức tương tác bằng ví dụ về hỗ trợ của hai hệ thống từ điển.

L-hệ thống có kho lưu trữ dữ liệu tách biệt. Phần hỗ trợ biểu thị API, cần thiết cho việc thao tác bằng các dữ liệu này, xử lí, lọc, cải biến chúng và v.v. Đồng thời, cùng một kho lưu trữ dữ liệu có thể tồn tại một vài giao thức hỗ trợ.

Cơ sở kiến trúc của công cụ hỗ trợ là tổ chức lưu trữ của chúng mà chức năng cơ bản của tổ chức này là lọc các yêu cầu hỗ trợ, xác lập các quyền hạn dựa vào vai trò của người sử dụng. Và trực tiếp là phụ trương khách hàng cung cấp giao thức biểu đồ đối với công việc của người sử dụng. Một phụ trương khách hàng có thể xác lập liên kết với vài công cụ hỗ trợ, hơn nữa, đồng thời tích hợp chức năng của một số hệ thống từ điển.

Phương pháp tiếp cận chung đối với việc xây dựng hệ thống song ngữ

Sơ đồ khái niệm chung về xây dựng L-hệ thống song ngữ ảo tích hợp được biểu thị ở hình 2.

Ví dụ về L-hệ thống song ngữ

Việc phân tích hàng loạt từ điển song ngữ đã xác định được, theo quan điểm chúng tôi, cấu trúc bên trong tối ưu lưu trữ nguồn dữ liệu của từ điển.
Tương ứng với các thời kì cơ bản của tiểu thiết kế hệ thống, quá trình phân loại và xác định đối tượng của L-hệ thống song ngữ đã được thiết lập, thủ tục chuẩn hóa các khái niệm cơ bản và trừu tượng đã được tiến hành. Cấu trúc bên trong được biểu thị ở hình 3.

Hình 3. Cấu trúc bên trong mục từ của từ điển

Cấu trúc của hệ thống từ điển bao gồm hàng loạt các phần tử tùy ý có thể phủ đầy nội dung trình bày bên trong phần phổ biến nhất của L-hệ thống song ngữ. Vì vậy, cấu trúc nêu trên được sử dụng như cấu trúc nền. Chúng ta dừng lại ở phần các giao diện bên ngoài của hệ thống song ngữ.

Chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo không hạn chế số lượng ngôn ngữ và có thể mở rộng nhằm bổ sung các ngôn ngữ mới cho hệ thống. 

Ngôn ngữ giao thức là chức năng trong từ điển song ngữ, khác với trong từ điển đơn ngữ, chuyển đổi từ chức năng hỗ trợ tùy ý sang dạng bắt buộc và có nhiệm vụ đảm bảo thay đổi giao diện tối thiểu bằng hai ngôn ngữ.

Xác nhận đúng là thủ tục bắt buộc, bởi vì chúng ta làm việc với hệ thống đầy đủ chức năng, cho phép hiệu chỉnh và loại bỏ thông tin từ điển.

Hình 4. Đăng kí người sử dụng

 Sau khi đăng kí sử dụng thành công, chúng ta vào cửa sổ chính chương trình của hệ thống từ điển song ngữ tương ứng.

Hình 5. Giao diện bên ngoài của hệ thống từ điển song ngữ

 Người sử dụng có thể tải vài hệ thống song ngữ trên cùng một cửa sổ giao diện.

Phía bên trái cửa sổ chính là mục từ của hệ thống. Lựa chọn đơn vị cụ thể của mục từ cho phép xem lướt các mục từ trong từ điển ở dạng bình thường, gần với mục từ của từ điển in trên giấy.

Đặc điểm của hệ thống song ngữ này là trong khoảng thời gian thực, từ cơ sở các dữ liệu hình thành thêm ba mục từ, cụ thể là: mục tập hợp từ, mục các từ dịch tương đương và mục tập hợp từ dịch tương đương. Điều này đảm bảo cho việc bổ sung các mục từ của từ điển và tạo thuận lợi bằng cách thay đổi tự động hướng dịch trong phạm vi một từ điển. Ví dụ, từ tiếng Nga «Ячейка» có trong thành phần của ba mục từ của từ điển là «комірка» (ô, ngăn), «осередок» (cơ sở, chi bộ), «чарунка» (lỗ, mắt), từ tiếng Nga «хлопотать» có trong thành phần của 10 mục từ của từ điển (hình 6). 

Hình 6. Mục các từ dịch tương đương

Do vậy, khi lựa chọn tập hợp từ, người sử dụng nhận được mục từ của từ điển có chứa tập hợp từ này.

Trong mục từ có các chức năng tìm kiếm, chức năng phân loại theo trật tự thuận nghịch và chức năng lọc.

Bộ lọc cho phép tách phần mục từ “mở đầu”, “chứa đựng”, “kết thúc” hoặc “không chứa” văn bản nào đó.

Mục từ của từ điển được thể hiện dưới dạng đánh dấu nền và thay đổi dấu nền khi chọn mục từ khác. Chúng tôi có tính đến nhu cầu của người sử dụng là mong muốn thấy được đồng thời vài mục từ trong từ điển. Để thực hiện được điều này, cần phải định hình dấu nền và nó sẽ hiển thị trên màn hình, không phụ thuộc vào mục từ khác đang được hiển thị, cho đến khi người sử dụng đóng nó lại.

Hiển nhiên là có các chức năng thay đổi cỡ chữ, tìm kiếm bên trong mục từ, thay đổi dạng nền mục từ, in văn bản và, tất nhiên, hiệu chỉnh mục từ. Khi hiệu chỉnh, mục từ được biểu thị dưới dạng cây bằng truy cập trực tiếp tới phần tử cấu trúc bất kỳ (hình 7).

Hình 7. Cửa sổ hiệu chỉnh mục từ

Phương pháp tiếp cận hiệu chỉnh như vậy cho phép giám sát thông tin đầu vào, phong chống kịp thời sự hủy hoại cấu trúc và khả năng quan sát mục từ từ vị trí khác.

Việc mở rộng hệ thống chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo được thực hiện qua trình duyệt internet bằng cách sử dụng cái gọi là công nghệ ClickOnce.

Sau khi nhận được các dữ liệu xác thực cần thiết, người sử dụng làm việc với chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo từ xa với đầy đủ các chức năng được thực hiện trong điều kiện môi trường địa phương. Hơn nữa, để điều khiển phiên bản chương trình khách hàng trong trường hợp chương trình lỗi thời, có chương trình hỗ trợ tự động cập nhật.

Toàn bộ hoạt động của người sử dụng được cung cấp tài liệu qua máy chủ. Vì vậy, tại bất kì thời điểm nào cũng đều hiện thị rõ khung cảnh phát triển thực của sản phẩm từ điển, của dung lượng công việc đã được thực hiện và các sự kiện tác giả về thay đổi dữ liệu trong từ điển.

Tích hợp với các công cụ hỗ trợ khác của hệ thống từ điển

Sử dụng phương pháp tiếp cận hướng công cụ hỗ trợ đã cho phép tích hợp với các công cụ hỗ trợ từ điển khác. Trong sản phẩm của chương trình này, đã thực hiện liên kết với các công cụ hỗ trợ là từ điển giải thích nghĩa (tiếng Ucraina và tiếng Nga), từ điển ngữ pháp (tiếng Ucraina), khối liệu ngôn ngữ quốc gia Ucraina.

Khi sử dụng menu chu cảnh đối với các đơn vị đăng kí, chúng ta có thể nhận được mục từ từ từ điển ngữ pháp biểu thị hình thái từ, mục từ của từ điển giải thích nghĩa và chu cảnh của từ (ví dụ như đối với từ «добро», hình 8). Lưu ý rằng các công cụ hỗ trợ của từ điển giải thích nghĩa, từ điển ngữ pháp và khối liệu ngôn ngữ, về nguyên tắc, không nhất thiết cần cho các chức năng của từ điển song ngữ.

Đối với mỗi công cụ hỗ trợ trong số đã nêu đều có thực hiện chương trình khách hàng truy cập, cung cấp các chức năng mở rộng.

Đặc điểm như vậy cho phép nhận dạng các sơ đồ giao diện với tập hợp bất kì các chức năng của công cụ hỗ trợ.

Phiên bản thử nghiệm chương trình ảo song ngữ được xây dựng tại Ban Lưu trữ Thông tin và Ngôn ngữ Ucraina, Viện Hàn lâm Khoa học Ucraina và có thể được sử dụng làm công cụ thiết thực để phân bố khi tiến hành thực hiện các dự án quốc tế về từ điển song ngữ và đa ngữ.

 

Hình 8. Tích hợp công cụ hỗ trợ của các hệ thống từ điển khác nhau

 ĐÀO HỒNG THU dịch từ nguyên bản tiếng Nga:  Двуязычные виртуальные лексикографические лаборатории, авторы: В.А. Широков, Н.Н. Сидорчук (Украинский языково-информационный фонд Национальной академии наук Украины)

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Vladimir Anatol’evich Shirokov (Владимир Анатольевич Широков), Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Ukraina, Giám đốc Ban Lưu trữ Thông tin – Ngôn ngữ Ukraina. Ông là nhà khoa học nghiên cứu ngôn ngữ toán và ứng dụng, từ điển học, người đặt nền móng trường phái Công nghệ Ngôn ngữ tại Ukraina; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Kĩ thuật; Tác giả lí thuyết thông tin về các hệ thống từ điển. Ông là người sáng lập và quản lí chương trình điện tử “Từ điển Ukraina” đã được đề xướng do sắc lệnh của Tổng thống Ukraina năm 1999.

Tiến sĩ Nadezhda Nikolaeva Sidorchuk (Надежда Николаевна Сидорчук), cán bộ khoa học Ban Lưu trữ Thông tin – Ngôn ngữ Ukraina thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ukraina.

Ban Lưu trữ Thông tin – Ngôn ngữ Ukraina Viện Hàn lâm Khoa học Ukraina thành lập 21 – 5 – 1991. Xu hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu của Ban là:

– nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ tự nhiên;

– thành lập và bổ sung lưu trữ cơ bản tiếng Ukraina và những thứ tiếng khác cũng như các cơ sở tri thức ngôn ngữ;

– khai thác và sáng tạo hệ thống thông tin ngôn ngữ (từ điển và sách giáo khoa truyền thống và điện tử, hệ thống giảng dạy và chuyên gia, hệ thống khai thác tự động ngôn ngữ tự nhiên);

– phối hợp tại Ukraina tất cả các nghiên cứu trong ngành ngôn ngữ học máy tính và tri nhận, từ điển học, liên hệ với các tổ chức chuyên ngành trên thế giới;

– giữ gìn và đảm bảo hoạt động đối tượng khoa học là di sản nhà nước “Cơ sở ngữ liệu từ điển nhà nước của Ban Lưu trữ Thông tin – Ngôn ngữ”. 

     ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Владимир Анатольевич Широков, член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук, профессор, директор Украинского языково-информационного фонда НАН Украины. Ученый в области математической и прикладной лингвистики и лексикографии, фундатор отечественной научной школы лингвистической технологии, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, автор информационной теории лексикографических систем. Он является автором и координатором электронной программы «Словари Украины», инициированной Указом Президента Украины в 1999 г.

Надежда Николаевна Сидорчук, кандидат технических наук, научный сотрудник Украинского языково-информационного фонда Национальной академии наук Украины.

Украинский языково-информационный фонд Национальной академии наук Украины основан 21.05.1991 г. Основные научные направления Украинского языково-информационного фонда:

– исследование системной структуры естественного языка;

– создание и ведение фундаментального архива украинского языка и других языков и лингвистических баз знаний;

– разработка и создание информационно-лингвистических систем (традиционных и компьютерных словарей, учебников, учебных, экспертных систем, систем автоматизированной обработки естественного языка);

– координация в Украине исследований в отрасли компьютерной и когнитивной лингвистики и лексикографии, установление связей со специализированными организациями мира в указанной отрасли;

– сохранение и обеспечение функционирования научного объекта, который является национальным достоянием: «Национальная словарная база Украинского языково-информационного фонда».

SUMMARY

This article by the two Ukrainian authors touches upon a test design of the compilation of bilingual dictionaries (based on Russian and Ukrainian language data), with the latest achievements of lexicography applying information technology. These are novelties, topical questions , though rather complex yet very necessary and worth referring to in compiling dictionaries in Vietnam today.


[1]GS TSKH В. А. Широков, TS Н. Н. Сидорчук, Ban lưu trữ Thông tin và Ngôn ngữ Ukraina, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraina. 
[2] Khái niệm chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo trong môi trường số lần đầu tiên được V.A. Shirokov sử dụng trong chuyên luận “Lí thuyết thông tin về hệ thống từ điển” [Kiev, Dovira, 1998, 331 tr.].
Advertisements

Posted in Công trình khoa học, Dịch văn bản KH, Hậu ĐHBK Hà Nội | Leave a Comment »

О проблеме адекватности научно – технического перевода в целях обучения иностранным языкам (2)

Posted by daothu09 on May 3, 2010

Дао Хонг Тху

Спецкурс – Ханой, 2001

(Продолжение)

III. Способы достижения адекватности

1. Словарные и речевые соответствия

Сопоставительный анализ оригинальных текстов и их адекватных переводов показывает, что адекватность достигается различными путями. Рассмотрим некоторые примеры:

 1. Управление автомобилем электродвигателем несложно: достаточно лишь управлять рулем и педалью акселератора, соизмеряя усилия ноги со скоростью автомобиля. Điều khiển ôtô chạy bằng động cơ nhiệt không khó: chỉ cần điều khiển tay lái và bàn đạp gia tốc, hoạt động phối hợp giữa lực của chân và vận tốc của ôtô.
 2. Силовая установка корабля состоит из двух турбин. Thiết bị lực của tàu bao gồm hai tuốc bin.
 3. По пределу прочности при сжатии и растяжении пластмассы превосходят многие материалы силикатной группы. Căn cứ vào độ chịu bền khi nén và kéo, vật liệu nhựa thuộc nhóm silicát chiếm ưu thế.

Из выше видно, что три предложения переведены не совсем теми словами. Назовем это явление внешней несхожести исходного текста и его транслята контрастом и отметим при этом, что степень контраста может быть различной. Отсюда очевидно, что отсутствие или наличие и степень контраста являются следствием того, каким способом выполнен перевод.

В лингвистике существуют два фундаментальных понятия: понятие языка и понятие речи. Язык часто сравнивают с кодом, который состоит из языковых единиц различных уровней и правил их употребления. В этом случае речь сравнивают е результатом работы языкового кода. Иными словами, речь – это сообщение, составленное из единиц языка и по правилам языка.

Язык   включает   в   себя   основные   правила   употребления языковых единиц и языковые единицы в их основных, наиболее частотных значениях. В речи языковые единицы могут употребляться по правилам, не предусмотренным языком, и получать значения, не зафиксированные в языке.

В процессе перевода е одного языка на другой переводчик стремится к установлению эквивалентности между исходными и переводящими единицами на уровне речи. Что касается эквивалентности знаков на уровне систем языков, то она может иметь место или вообще отсутствовать. Могут быть и промежуточные случаи.

Несмотря на то что задача переводчика сводится к установлению переводческих соответствий на уровне речи, вопрос о том, какие отношения в рамках этих переводческих соответствий возможны между исходными и переводящими единицами в плане языка, крайне интересен, так как, решая свою задачу, переводчик постоянно обращается к языку, к его лексической системе.

В процессе работы берется переводчиком материал для создания переводческих соответствий на уровне речи. В этой связи встает ряд вопросов: какие единицы переводящего языка могут быть использованы в качестве речевых соответствий исходной языковой единицы? В каких отношениях могут находиться эти единицы в плане языка, в плане словаря и в обращении к субъекту?

Ддя того чтобы ответить па эти вопросы, необходимо сначала установить критерии, с помощью которых можно отграничить эквивалентность на уровне языка от чисто речевой, ситуативно – обусловленной эквивалентности.

Представляется, что в известной мере таким критерием являются двуязычные словари. Они по своей природе не могут учитывать чисто контектуальные, т.е. речевые значения слов и словосочетаний.

В своей левой и правой части двуязычные словари, за редким исключением, содержат языковые единицы в тех значениях, которые являются фактами языка. Отсюда ясно, что двуязычный словарь устанавливает соответствия между словами двух языков только на уровне языка, а не на уровне речи, без учета конкретного контекста или он устанавливает эти соответствия, опираясь на наиболее типичные, регулярно повторяющиеся контексты.

Таким образом, двуязычный словарь устанавливает не межречевые, а межъязыковые соответствия. Несомненно, что принципы составления двуязычных словарей отражают определенные особенности нашего языкового сознания в плане восприятия межъязыковых соответствий.

2. Основные переводческие приемы

С точки зрения соотношения единиц исходного языка и переводящего языка можно выделить пять типов переводческих соответствий: 

* Единицы исходного языка и переводящего языка аналогичны по своей структуре. Объем их значения полностью совпадает. Это абсолютные эквиваленты. Если взять любую пару языков, то таких словарных соответствий будет относительно немного – во всяком случае их будет на много меньше, чем могло бы показаться на первый взгляд. К их числу относятся некоторые интернациональные слова (нейтрон); многие научно технические термины (машина).

Внешнее сходство слов исходного языка и переводящего языка может заключаться в схожести их звучания или буквенною состава. Однако часто такие слова отличаются друг от друга значением. В основе неправильного отождествления значения двух слов разных языков может лежать сходство их внутренней формы.

Все слова суть названия предметов и явлений. С точки зрения отношения слов к называемым ими предметам и явлениям весь словарный состав (любого языка) можно подразделить на три слоя:

а) Слова, про которые нельзя сказать, почему именно этим словом, этим звуковым комплексом называется данный предмет или явление, например, почему вращается земля, светит солнце.

б) Наименования предметов и явлений, мотивацию которых можно установить путем специальных этимологических исследований. Например, слово стол происходит от слова стлать (стелить), поскольку раньше столом служила скатерть, постланная на полу или земле.

в) Наименования, мотивированность   которых   естественно видна взглядом. Например, пароход, самолет, столовая, спальня, словарь, соответственно: tàu thủy, máy bay, nhà ăn, phòng ngủ, từ điển….

Внутренняя форма слова может в целом ряде случаев создать трудности при нахождении правильного переводческого эквивалента. Иная, чем в родном языке, внутренняя форма лексической единицы вызывает неадекватные ассоциации в переводе.

* Единицы исходного языка и переводящего языка аналогичны но своей структуре. Значение единицы исходного языка покрывается в совокупности    несколькими    единицами переводящего языка или наоборот;

Палецэто и ngón tay (палец руки) и ngón chân (палец ноги);

Костьэто и xương sống (кость позвоночных) и xương động vật (кость животных).

В ряде случаев для правильной передачи значения исходной единицы необходимо использовать одновременно несколько переводящих единиц или наоборот, несколько исходных единиц переводится одной единицей. Когда количество исходных единиц не соответствует количеству переводящих единиц, может возникать небольшой контраст за счет несоответствия структур исходной и переводческих единиц.

* Единицы переводящего языка и исходного языка яатяются аналогичными по своей структуре. Их значения частично покрывают друг друга и частично расходятся. Видимо, что это наиболее типичный случай соотношения языковых единиц в рамках переводческой эквивалентности. Исходя из исследования, мы приходим к выводу, что поиск переводческого эквивалента при этом типе отношения языковых единиц происходит по следующим этапам:

=> Уяснение значения исходной единицы путем:

+ выведения инвариантного значения для эквивалентов правой части словарной статьи двуязычного словаря;

+ опоры на один из переводческих эквивалентов правой части словарной статьи,  по своему значению максимально близкий к значению исходной единицы;

+ изучения дефиниций толковых словарей;

+ анализа дистрибуции исходной языковой единицы;

=> Сопоставление (инвариантного) значения исходной единицы с контекстом;

=> Выбор из правой части словарной статьи двуязычного словаря или подбор словаря переводческого эквивалента, с учетом инвариантного значения исходной единицы, требований контекста и норм переводящего языка.

В рамках этих приемов между исходным и переводным текстом может возникать языковой контраст, если в качестве соответствия исходной единицы, обладающей весьма высокой частотностью, берется переводящая единица с низкой частотностью.

* Единица исходного языка и единица переводящего языка частично не совпадают по словарному значению. В научно – техническом переводе этот прием имеет определенное место. Чаще всего речь идет о чамепе стандартных речевых формулирвок исходного языка на функционально тождественные стандартные речевые формулировки переводящего языка. Например:

Правый член уравнения при этом сводится к нулю.

Lúc này vế phải của phương trình tiến dần tới 0.

Задача заключается в том, чтобы устранить эти конструктивные дефекты.

Nhiệm vụ của chúng ta là cần khắc phục các khuyết tật cấu trúc này.

В зависимости от используемого топлива ракеты подразделяются на ракеты на твердом и ракеты на жидком топливе.

Căn cứ vào nhiên liệu sử dụng, tên lửa được chia thành tên lửa sử dụng nhiên liệu chất rắn và tên lửa sử dụng nhiên liệu chất lỏng.

3. Приемы достижения адекватности

В каждом языке существуют свои законы сочетаемости лексем, запрещающие определенным словам вступать в сочетания, и своя языковая традиция, предписывающая определенные, наиболее принятые способы выражения данного содержания. В работе с переводом нужно постоянно их учитывать, так как полноценное функционально – стилистическое соответствие транслята исходному тексту будет иметь место лишь в том случае, если транслят будет восприниматься адресатом как обычный текст, ничем не отличающийся в плане языковых норм от оригинальных текстов данного жанра. Перевод счигается плохим, если его получатель будет постоянно или периодически ощущать, что он имеет дело с текстом, переведенным с иностранного языка. Это мешает полноценному восприятию содержания текста и обычно это случается, когда в переводе переносятся нормы исходного языка в язык перевода.

Часто между требованием исчерпывающей передачи смыслового содержания исходного текста и требованием соблюдения норм языка перевода возникает противоречие. Оно является одним из постоянных и наиболее типичных факторов процесса перевода. Это противоречие преодолевается с помощью ряда способов, называемых приемами достижения адекватности перевода. Рассмотрим некоторые из этих способов:

* Конкретизация. При этом приеме переводящая единица по своему значению более конкретна, чем исходная. Здесь избранный способ выражения исходного содержания более соответствует языковой традиции вьетнамских технических описаний.

* Генерализация. Этот прием по своей сущности прямо противоположен приему конкретизации. Генерализация случается, когда значение переводящей единицы шире значения исходной единицы.

* Смысловое развитие. Сущность этого приема заключается в том, что исходные единицы заменяются при переводе не их словарными соответствиями, а другими единицами, которые по своим значениям не совпадают с ними: следствие – причина, действие – субъект действия и т.д. Прием логического развития очень широко применяется при переводе текстов самых разнообразных жанров.

* Антонимический перевод. При этом приеме значение переводящей единицы противоположно значению исходной единицы, т.е. переводящая единица является антонимом исходной единицы. Здесь перевод исходной единицы с помощью антонима обусловливает необходимость синтаксических и лексических преобразований.

* Синтаксические трансформации. Этот прием применяется чаще в переводе по двум причинам. Во-первых, в исходном тексте часто встречаются синтаксические конструкции, не воспроизводимые при переводе. Во-вторых, синтаксические преобразования используются с целью достижения максимальной функционально – стилистической адекватности даже в тех случаях, когда синтаксическая структура исходной фразы в принципе воспроизводима.

* Перераспределение содержания, сопровождаемое изменением синтаксической структуры фразы. Этот прием обусловлен несовпадением выразительных средств исходного языка и переводящего языка в плане лексики и грамматики.

При перераспределении содержания значение одного слова может перераспределяться на несколько слов и наоборот. Возможно при этом изменение категориальной принадлежности слов, например, вместо существительного используется глагол, вместо прилагательного – наречие. Подвергается преобразованию и синтаксическая структура предложения.

Целостное переформулирование. К этому приему относятся те случаи, когда передается не значение тех или иных элементов исходного текста, а смысл всего отрывка оригинала в целом. При этом приеме, по-видимому, нужно действовать следующим образом:

+ понять смысл исходного высказывания;

+ отвлекнуться от конкретного способа выражения этого смысла;

+ пересказать его своими словами, соблюдая все нормы данного функционального стиля.

IV. Типы и основные требования к переводу научно – технической литературы

1. Группы текстов и классификация типов перевода научно – технической литературы

Необходимо отметить, что тексты, подлежащие переводу, отличаются не только по своему содержанию, но и по типу изложения, причем каждый тип требует более или менее различного подхода. Хотя нет резкого различия между отдельными видами текстов, можно разделять их примерно па следующие группы:

+ Передача новых сведений и описание их применения на практике. Статьи в записках ученых обществ и технических учреждений. Университетские диссертации. Научные доклады.

+ Обобщения и обзоры уже имеющихся сведений и опыта. Статьи в научных и технических журналах. Отдельные брошюры и доклады. Справочники.

+ Учебники. Популярные научные публикации.

+ Документация, относящаяся к области технических и промышленных применений. Контракты и спецификации для заводов. Сообщения о проведенных испытаниях и анализах.

Переводы научно – технической литературы могут классифицироваться на следующие типы:

* Перевод по специальности является не просто механической подстановкой эквивапентов специальных терминов по словарю. Удовлетворительный перевод технического текста во многом зависит от профессионального знания и опыта переводчика. Для того чтобы квалифицированно переводить статьи, написанные учеными и посвященные новым проблемам научного исследования в определенной области науки, сам переводчик должен быть знаком с данной областью.

* Перевод с целью сообщения о важных технических нововведениях является очень тонкой и ответственной работой. Здесь нужна осторожность даже в том случае, когда поручают работу специалистам. Иногда появляется необходимость в техническом переводе просто для того, чтобы получить необходимые сведения о новом продукте или промышленном процессе, которые затем уже будут представлены в совершенно другой форме. При этом основное внимание уделяется тому, чтобы ускорить процесс перевода и сэкономить время и работу.

* Частичный перевод – это работа, родственная реферированию, требует другого рода квалификации, чем полный перевод. Это различие проявляется и даже тогда, когда не возникает вопрос о необходимости опубликовать перевод, всегда будут случаи, при которых полный перевод с предельной точностью является необходимым.

2. Основные требования к переводу научно – технической литературы

* Переводить надо понятия, а не слова. Правильный перевод – не просто подстановка слова за словом с одного языка на другой, по требует понимания образа мыслей людей, живущих в различных странах. Однако, так как понятия обязательно выражаются в словах, то следует выбрать как возможно правильные слова при переводе того или иного текста научно – технической литературы.

* Не пренебрегать дополнительные специательные значения обычных слов. При этом обычно специалисты сумеют дать лучший перевод текста, относящийся к области его деятельности, чем лингвист с гораздо лучшим знанием языка, но без надлежащею знания пауки и техники.

* Необходима вдумчивость и изобретательность, когда в языке не существует слова для соответствуещего понятия. Иногда лучше оставить слово без перевода или дать его описательно. Образцовый перевод, к которому следует стремиться, должен быть не хуже оригинала. При этом у читателя должно создано то же самое впечатление, которое он получил бы, был в состоянии прочесть оригинал.

V. Заключение

В процессе перевода, на наш взгляд, надо руководствоваться следующими фактами. Чем более специальным является отрывок, который должен быть переведен, тем более легким становится он для человека, который профессионально связан с материалом, подлежащим переводу, даже если у него знания языка элементарные; и наоборот, тем менее вероятно, что лингвист, не имеющий специальных познаний, может справиться с таким переводом. Это значит, что по мере того, как перевод становится более специальным, его должен делать тот, кто прежде всего и главным образом является специалистом в данной области, для кого технические термины не будут представлять собой камня преткновения. 

Таким образом, в прямой зависимости от разных условий и приемов перевода научно – технических текстов находится степень их воздействия на формирование специальной терминологии, которая будет рассмотрена в другом  отдельном реферате.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод, М,, Межд. отнош., 1975.

2. Вайнрайх У. Языковые контакты. Киев, 1979.

3. Вульферт И. И. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Сб. статей. М., Межд. отнош., 1978.

4. Федоров А. В. Основы общей теории перевода, М., Высшая школа, 1983.    

5. Швейнер А. Д. Перевод и лингвистика. М., Воениздат, 1973.

6. Швейнер А. Д. Язык и стиль научной речи. М., 1977.

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

О проблеме адекватности научно – технического перевода в целях обучения иностранным языкам (1)

Posted by daothu09 on May 3, 2010

Дао Хонг Тху

Спецкурс – Ханой, 2001

О проблеме адекватности научно – технического перевода в целях обучения иностранным языкам

I. Введение

Как известно, что в последние годы изучению иностранных языков уделяется чрезвычайно все больше и больше внимания. При этом данный вопрос получает аспекты, которых она раньше не знала.

В любой специальной деятельности человека можно различать практический и теоретический подход. Обычно, аначизируя весь ход практической деятельности, человек начинает проникать в существо тех закономерностей, которые до этого использовались лишь интуитивно или выявлялись чисто эмпирическим путем.

В ходе познания этих закономерностей люди начинают сознательно применять их на практике, в результате чего практическая деятельность организуется более рациональным путем. Родившись из практики, теория сама начинает освещать своим светом практическую деятельность. Все это характерно также и для всей переводческой деятельности, берущей свое начало многие тысячелетия тому назад, когда между разными племенами на земле начали возникать контакты.

В настоящее время стало естественно ясно, что переводческая деятельность проникает во все области народного хозяйства: что знание иностранных языков играет не менее важную роль, чем знание информатики, в науке и технике или, говоря шире, в народном хозяйстве. Все это нашло признание во Вьетнаме и получает свое выражение в обязательном изучении иностранных языков в школах, в вузах и в аспирантуре.

Таким образом, в значительной мере исследование этого вопроса будет связано с установлением роли лингвистов в этом процессе, их возможностей и конкретных видов влияния на формирование языка перевода. Трактовка этих моментов будет осуществляться с привлечением переводческой практики.

II. Сущность процесса перевода

1. Особенности языка научно – технической литературы

Для языка научно – технической литературы (НТЛ) характерно отсутствие эмоциональной насыщенности, образных сравнений, метафор, элементов юмора – иронии и т. п.

Хотя основной особенностью языка НТЛ является огромное количество специальных терминов, он включает большой процент общеупотребительных слов и сочетаний. Значительную часть общеупотребительных слов составляют многозначные слова.

В свете задач индустриализации и модернизации страны целевая установка программы по иностранному языку для неязыковых специальностей вузов имеет первостепенное значение. Современному специалисту необходимо следить за развитием научной, технической мысли не только во Вьетнаме, но и за рубежом. Следовательно, чтобы своевременно получать новейшую научно-техническую информацию, специалист должен уметь читать оригинальную литературу по своей специальности.

Оригинальная литература по специальности – это печатная научно – техническая информация, которая освещает те или иные вопросы научного или научно – технического характера с целью дальнейшей разработки или систематизации имеющихся научных, экспериментальных и других данных и которая предназначена для круга специалистов в этой области. К оригинальной литературе по специальности относятся статьи, аннотаций, патенты и другие виды информации в области данной специальности, а также монографии и книги, систематизирующие научно-технические данные в целой отрасли или углубленно рассматривающие отдельные вопросы.

Исходя из результата изучения данной работы мы можем сделать вывод, что для языка НТЛ характерны следующие основные особенности:

* Ясность, четкость и краткость. Ясность находит выражение в применении четких грамматических конструкций и лексических единиц, а также в широком употреблении терминологии. Краткость обычно выражается в широком применении инфинитивных и причастных оборотов, сокращений
и условных обозначений.

* Отсутствие эмоциональной окращенности. Цель автора научно – технического текста – точно описать то или иное явление или действие, тот или иной предмет или процесс; он должен убедить читателя в правильности своих взглядов и выводов, взывая не к чувствам, а к разуму.

* Особая смысловая нагрузка некоторых слов повседневной речи. Переосмысление слов повседневной речи является одним из способов построения новых терминов, например, рука, нога, ножка и т.п. Поэтому существует множество слов, принадлежащих к лексике повседневной речи и обладающих функцией терминов. Именно эти слова нередко являются источником затруднений при чтении научно – технической литературы.

* Отличная частотность употребления слов основного словарного фонда. Лексика научно – технической литературы гораздо беднее лексики художественных произведений. Поэтому частотность отдельных элементов общей лексики научно – технической литературы выше частотности отдельных элементов лексики художественных произведений, при этом к характерным чертам научно – технического стиля относятся литературно – книжные слова и выражения, иностранные заимствования, преобладание предметно – логических значений и редкость переносных и контекстуальных значений.

* Отличная частотность употребления некоторых грамматических форм и конструкций. В НТЛ частота проявления пассивных конструкций может быть в 10 – 15 раз чаще, чем в художественной. Определение (как член предложения) в НТЛ употребляется примерно в 3 – 6 раза чаще, чем в художественной.

* Редкость употребления идиом. Идиоматические словосочетания – это своеобразные неразложимые выражения, имеющие определенный смысл, часто не зависящий от входящих в них элементов. Идиомы почти всегда имеют некоторую эмоциональную окрашенность и поэтому не вписываются в научно – технические тексты. Нередко идиомы обладают и не совсем  четким   смыслом, что коренным образом противоречит духу научно – технического языка.

2. Перевод научно – технической литературы и его характерные черты

Термин “перевод” употребляется в двух разных смыслах. С одной стороны, его употребляют для обозначения процесса выражения сообщения, сделанного на исходном языке, средствами другого переводящего языка. С другой стороны, этот же термин употребляется для обозначения результата этого процесса, то есть для обозначения текста, полученного в ходе переводческого процесса. Для перевода НТЛ характерны следующие основные черты:

* Существуют перевод и интерпретация. При интерпретации переводчик, уяснив информацию, полученную на языке оригинала, сопоставляет ее с некоторой ситуацией действительности и описывает эту ситуацию на языке перевода. В процессе перевода сообщение не сопоставляется с действительностью, переводчик лишь устанавливает соответствия между элементами двух языковых систем, не выходя за рамки языковой сферы. Однако в своей работе переводчик обычно использует оба процесса и хороший литературный перевод всегда представляет собой органическое слияние интерпретации с переводом.

* Различают перевод буквальный и адекватный. При буквальном переводе оставляют грамматические конструкции и порядок слов оригинала, чуждые родному языку. Буквальный перевод предполагает наличие полного соответствия между элементами обоих языков, хотя таковое в большинстве случаев отсутствует. С точки зрения начинающего буквальный перевод можно рассматривать как этап на пути к достижению адекватного перевода. Опытный переводчик обычно не нуждается в буквальном переводе, т.к. он понимает смысл оригинала и без перевода. Основное затруднение, с которым он сталкивается, заключается в подыскании наиболее точного и литературного варианта перевода.

* Объемы значений отдельных слов в русском и вьетнамском языках обычно не совпадают. Примеров этого рода можно привести множество на каждую часть речи в технических словарях на русском и вьетнамском языках.

Постоянное и равнозначное соответствие значений двух слов разных языков, которое не зависит от контекста, называется эквивалентом. К эквивалентам относятся главным образом собственные имена, термины, некоторые конкретные понятия. При переводе чаще всего приходится пользоваться не эквивалентами, а аналогами. Аналогом называется одно из многих словарных соответствии. Выбор аналога определяется контекстом. Исследование показывает, что аналог выбирается в зависимости от контекста. Если аналог обладает каким-нибудь особым смысловым оттенком, чуждым для оригинального текста, или может вызвать нежелательные ассоциации, то в перевод также необходимо вносить уточняющее определение, которое сообщит выбранному термину необходимую точность. Таким образом возможны случаи, когда одно слово оригинала переводится несколькими словами, и напротив, несколько иноязычных слов переводятся одним словом.

* Используются иностранные термины при переводе НТЛ. Случаи отсутствия соответствий иноязычным словам в языке перевода сравнительно редки. В большинстве – это диалектизмы и слова, обозначающие реалии, незнакомые народу, говорящему па языке перевода. К ним также часто принадлежат термины развивающихся отраслей науки и техники. Такая безэквивалентная лексика либо переносится в перевод со своей иностранной формой и впоследствии может влиться в языковую прослойку, называемую иностранными заимствованиями (например, радиус, диаметр, центр, объект и т.п.), либо после долгих поисков и приближений получает свое соответствие, или, наконец, толкуется при помощи так называемого описательного перевода с соблюдением терминологических норм, принятых в данной отрасли науки или техники.

* Вследствие уже указанных причин (различная смысловая нагрузка отдельных слов, грамматических форм и конструкций) при буквальном переводе могут быть некоторые потери, которые необходимо компенсировать в окончательной редакции. Компенсация бывает главным образом лексической, хотя возможна и синтаксическая.

* Нередко переносить грамматические конструкции одного языка в другой перевод недопустимо и невозможно, поскольку в первом языке есть конструкции, которые не имеют параллелей во втором. Поэтому вполне закономерно, когда вместо простого предложения в переводе употребляют сложное (внутреннее членение предложения), вместо одной части речи или члена предложения в переводе употребляют другую часть речи или другой член предложения (синтаксическая замена), вместо одного предложения в переводе дают два или несколько самостоятельных (внешнее членение предложения), вместо нескольких предложений в переводе дают одно и т. д.

Внутреннее членение и синтаксические замены наблюдаются не только при переводе, но и при перестроениях предложений внутри одного и того же языка. Это явление основано на существовании так называемых синтаксических синонимов. Синтаксической синонимией называют возможность выражения одного и тою же члена предложения с помощью различных средств. Синтаксическая синонртмия не является привилегией какого – либо одного языка или группы языков. Это явление – общее для всех языков мира.

При переводе сперва определяют синтаксическую функцию слова или группы слов, а затем выбирают в языке тот синтаксический синоним, который позволяет получить наиболее удачный вариант перевода. Внутреннее членение особенно часто наблюдается при переводе синтаксических комплексов. К внешнему членению прибегают в тех случаях, когда в оришнале дается громоздкое предложение, отдельные части которого имеют сравнительно слабую взаимную связь.

* Лексическая и грамматическая синонимия обусловливает широкую возможность вариантности при переводе. Стремясь к тому, чтобы каждая отдельная фраза стилистически вписывалась в общий текст перевода, переводчику приходится постоянно пользоваться этой возможностью.

* Для определения синтаксической функции слова или группы слов начинающему переводчику иногда приходится прибегать к анализу предложения. Грамматический анализ предложения рекомендуется начинать с нахождения 1) сказуемого, 2) подлежащего, 3) прямого дополнения.

3. Процесс перевода НТЛ как адекватная деятельность в области науки и техники

Перевод НТЛ представляет собой очень сложный творческий процесс, в ходе которого переводчик проникает во все тонкости смысла оригинала на исходном языке и создает совершенно новый текст – транслят на переводящий язык, который сохраняет все уясненные переводчиком тонкости и нюансы смысла оригинала.

Процесс перевода НТЛ нельзя трактовать как только преобразование текста с одного языка на другой, так как такое преобразование есть лишь часть процесса перевода. Прежде чем приступить к процессу перевода, нужно воспринять исходное сообщение и понять его.

Понимание исходного текста осложняется целым рядом обстоятельств как лингвистического, так и психологического характера: знание исходного языка, знание предмета высказывания, знание местных реалий, объективная действительность, отраженная в исходном сообщении, личность отправителя сообщения и т.д.

Специальный перевод – это не просто механическая подстановка эквивалентов специальных терминов по словарю. Фактически, слово не всегда имеет точный эквиваленты в другом языке. Ясно, что ни один человек не может как следует перевести то, чего он не понимает.

Удовлетворительный перевод научно – технического текста может сделать только тот, кто имеет необходимые знания в области техники и навыки “технического” мышления. Дтя того, чтобы квалифицированно переводить статьи, написанные учеными и посвященные новым проблемам научного исследования в определенной области науки, сам переводчик должен быть знаком с данной областью.

Перевод с целью сообщения о важных научно – технических нововведениях является очень топкой и ответственной работой. Здесь нужна осторожность даже в том случае, когда поручают работу специалистам, и никакие дипломы не могут гарантировать качества такой работы.

Фактически частичный перевод – это работа, родственная реферированию. Она требует другого рода квалификации, чем полный перевод, и другие соотношения между техническими, лингвистическими и стилистическими данными переводчика.

Таким образом, изучение перевода НТЛ должно основываться на положениях теории коммуникации и на сопоставительном анапизе оригинала и его трапслята путем установления лексических, грамматических и стилистических эквивалентных соответствий в рассматриваемой паре языков.

(Продолжение)

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

Dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh

Posted by daothu09 on August 31, 2009

38. Sach dich (tai ban) 2008

Dr.Đào Hồng Thu (dịch)

MỤC LỤC 

Lời nói đầu                                                                                   

Dẫn nhập 

I. Một số vấn đề về dịch văn bản khoa học và kỹ thuật

II. Dịch văn bản khoa học và kĩ thuật như một môn học đặc thù  

III. Phong cách văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật

IV. Từ vựng văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật

V. Ngữ pháp văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật

VI. Phương thức biểu đạt nội dung văn bản khoa học và kĩ thuật bằng tiếng Anh    

VII. Hai xu hướng nhận định ngôn ngữ văn bản khoa học và kĩ thuật bằng tiếng Anh       

VIII. Yêu cầu đối với việc dịch và người dịch văn bản khoa học và kĩ thuật    

IX. Cần có sách dạy dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh 

Một số vấn đ ngữ pháp khi dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh  

Câu tiếng Anh 

1. Trật tự từ chặt chẽ    

Danh từ

2. Khó khăn chủ yếu khi dịch danh từ     

Mạo từ không xác định

3. Ý nghĩa từ vựng của mạo từ không xác định

4. Mạo từ không xác định với nghĩa “một đơn vị

5. Mạo từ không xác định với nghĩa “một … nào đó” 

6. Mạo từ không xác định được sử dụng trong các cụm từ half an hour, (a degree), a quarter    

7. Chức năng phân loại của mạo từ không xác định   

8. Mạo từ không xác định trước danh từ chỉ nghĩa dụng cụ, thiết bị       

9. Chuyển đổi chức năng phân loại của mạo từ không xác định thành định ngữ trước danh từ         

10. Mở rộng chức năng của mạo từ không xác định ra toàn bộ tổ hợp định ngữ       

11. Số từ số lượng thường được sử dụng với mạo từ không xác định      

12. Sử dụng mạo từ không xác định sau các liên từ kiểu and, or, but, rather than     

13. Mạo từ không xác định sau trợ từ nhấn mạnh và đại từ kiểu what, such, many, quite, so, too   

14. Các cụm từ bền vững có sử dụng danh từ với mạo từ không xác định        

Mạo từ xác định

15. Ý nghĩa từ vựng của mạo từ xác định 

16. Mạo từ xác định trước số từ số lượng 

17. Chức năng cá thể hóa của mạo từ xác định  

18. Mạo từ xác định trước các thuật ngữ chỉ tên gọi các chất với chức năng cá thể hóa

19. Mở rộng chức năng của mạo từ xác định đối với toàn bộ nhóm danh từ với định ngữ  

20. Mạo từ xác định trước danh từ, tiếp theo sau là định ngữ với giới từ of     

21. Mạo từ xác định được sử dụng cả trước danh từ, tiếp theo sau là định ngữ         

22. Mạo từ xác định sau các đại từ all và both  

23. Các trường hợp sử dụng mạo từ xác định chủ yếu và truyền thống  

Không dùng mạo từ

24. Không dùng mạo từ trước danh từ số ít       

25. Không dùng mạo từ trước thuật ngữ chỉ tên gọi các chất

26. Không dùng mạo từ trước danh từ không đếm được      

27. Không sử dụng mạo từ khi có thể      

28. Không sử dụng mạo từ đối với các danh từ đặc trưng    

29. Các danh từ được sử dụng thường xuyên trong phong cách khoa học kĩ thuật    

30. Các danh từ có nghĩa trừu tượng không có mạo từ xác định    

31. Danh từ với nghĩa trừu tượng và các thuật ngữ không sử dụng mạo từ sau các giới từ for hoặc from  

32. Các danh từ không dùng mạo từ sau các giới từ by with     

33. Các danh từ không sử dụng mạo từ khi chúng thực hiện chức năng trạng ngữ     

34. Cụm từ “in + danh từ” không sử dụng mạo từ      

35. Các danh từ với nghĩa trừu tượng không sử dụng mạo từ sau các cụm động từ   

36. Các danh từ không kèm mạo từ

37. Mạo từ không được sử dụng sau một số danh từ  

38. Các trường hợp không sử dụng mạo từ       

39. Các cụm từ bền vững với danh từ không sử dụng mạo từ        

40. Nghĩa khác nhau của các từ number, few, little, people phụ thuộc vào mạo từ     

41. Các trích đoạn từ các bài báo trong các tạp chí khoa học        

Danh từ số nhiều

42. Cấu tạo số nhiều của danh từ   

43. Cấu tạo số nhiều của các từ có gốc La tinh và Hy lạp    

44. Các danh từ chỉ được sử dụng ở số nhiều    

45. Sự biến đổi ý nghĩa của các danh từ exportimport     

46. Các danh từ means, works, series, species, apparatus, kinetics ở số ít và số nhiều

47. Các danh từ chỉ vật chất không đếm được chỉ được sử dụng ở số ít  

Cách

48. Hệ thống cách tiếng Anh 

49. Sở hữu cách  

50. Danh từ với chức năng định ngữ        

Nghĩa một số danh từ tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

51. Alternative     

52. Approach      

53. Consideration         

54. End     

55. Evidence       

56. Experience    

57. Instance        

58. Procedure     

59. Technique     

60. Cụm từ “to be + of + danh từ”  

61. Cụm từ “whatever + danh từ”   

Các từ thay thế

62. Từ thay thế danh từ: one 

63. Từ thay thế danh từ: that, those

64. Từ thay thế danh từ: the former, the later     

Tính từ

65. Các cấp độ so sánh của tính từ 

66. Cụm từ “as + tính từ + as”       

67. Cụm từ “as + tính từ (trạng từ) + as possible”      

68. Cụm từ “not so + tính từ (trạng từ) + as”    

69. Cụm từ “the + tính từ ….the + tính từ

Một số tính từ (và trạng từ được cấu tạo từ tính từ) tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

70. Careful, carefully    

71. Characteristic of     

72. Conventional, conventionally    

73. Different        

74. Extra   

75. Fair, fairly    

76. Marked, markedly   

77. Occasional, occasionally 

78. Particular     

79. Previous, previously

80. Repeated, repeatedly        

81. Suitable         

82. Tentative, tentatively         

Trạng từ

83 – 88. Vị trí và vai trò của trạng từ trong câu chỉ thời gian         

Một số trạng từ tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

89. However        

90. Again  

91. Also     

92. Now     

93. Thus    

94. Alternatively  

95. Badly   

96. Unfortunately

97. Unlikely         

98. Well     

99. Trạng từ sau động từ       

Giới từ

100. Các từ đòi hỏi giới từ xác định

101. Ba chức năng của giới từ with 

102. Ba nghĩa của giới từ over        

103. Giới từ by + danh động từ (V-ing)    

104. Giới từ in + danh động từ (V-ing)     

105. Giới từ under + danh từ 

106. Cụm giới từ not until (till) + từ chỉ thời gian        

107. Cụm giới từ in term of    

108. Sự thay đổi nghĩa của động từ to substitute và danh từ substitution phụ thuộc vào các giới từ byfor

Liên từ

109. Liên từ or    

110. Liên từ for   

111. Các liên từ provided, providing        

112. Liên từ kép both….and, and…..both 

113. Liên từ kép either……or 

114. Liên từ kép whether…….or (not)       

115. Liên từ as + động từ chỉ sự biến đổi trạng thái    

116. Các liên từ when, while, if + V-ing, danh từ, tính từ hoặc giới từ     

117. Biểu thị hành động trong tương lai sau các liên từ: if, unless, provided (that), providing (that), untill, till, once, as soon as, as long as, when, after, before  

118. Liên từ kết hợp và liên từ đối lập and, or, but     

Động từ

119. Vị trí trợ từ phủ định not trong câu tiếng Anh    

120. Vị trí của phủ định no trong câu tiếng Anh        

121. Phủ định được biểu thị bằng đại từ hoặc trạng từ

122. Phủ định kép trong một câu   

123. Tập hợp more than trong câu phủ định     

124. Tập hợp for no other reason than    

125. Tập hợp rather than      

126. Cụm động từ to fail với động từ nguyên thể        

Dạng thức của động từ

127. Sự khác nhau giữa dạng chủ động và bị động     

128. Dạng bị động thay thế dạng chủ động khi dịch   

129. Phân biệt dạng bị động và phản thân khi dịch sang tiếng Anh        

130. Sử dụng các giới từ bywith ở dạng bị động    

131. Sử dụng tân ngữ dưới dạng danh động từ sau giới từ by        

132. Sử dụng giới từ with sau các động từ một gốc từ với danh từ chỉ quá trình        

133. Sử dụng các giới từ withby trong các ngữ cảnh như nhau 

134. Sử dụng cụm từ by means of thay thế các giới từ bywith  

135. Giới từ by trong thành phần các cụm động từ     

136. Sử dụng dạng bị động và chủ động trong một câu       

Continuous Tenses

137. Continuous Active        

138. Continuous Passive       

Perfect Tenses

139. Perfect Tenses      

140. Present Perfect     

141. Present Perfect với trạng từ chỉ thời gian không xác định      

142. Present Perfect không có trạng từ chỉ thời gian không xác định      

143. Present Perfect trong tóm tắt (abstract) và trong phần tổng kết (summary) của bài báo

144. Present Perfect ở phần mở đầu của bài báo        

145. Present Perfect được sử dụng để chỉ kết quả hành động của tác giả bài báo

146. Sử dụng Present Indefinite thay cho Present Perfect     

147. Past Perfect 

148. Future Perfect      

149. Present Perfect Continuous     

150. Present Perfect tương ứng với Present Perfect Continuous    

Sequence of Tenses

151. Trật tự thời gian   

152. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi chỉ thực tế phổ biến  

153. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi không chỉ thực tế phổ biến 

154. Sử dụng qui tắc trật tự thời gian trong ngữ cảnh và sai lệch về qui tắc này       

155. Sử dụng qui tắc trật tự thời gian       

Các động từ to be, to have, to do

156. Tập hợp “to be + Infinitive (vị từ ghép)”    

157. Tập hợp “to be + Infinitive (nghĩa tình thái)”      

158. Tập hợp “to be + trạng ngữ”  

159. Tập hợp “to have to + Infinitive”      

160. Động từ to do với chức năng tăng cường hoặc hạn chế hành động  

161. Động từ to do trong câu có trật tự từ ngược        

162. Động từ to do dùng để thay thế động từ trước đó         

Các dạng Động từ vô nhân xưng

163. Danh động từ       

164 – 171. Danh động từ sau giới từ và cụm giới từ    

172. Danh động từ sau động từ và cụm từ xác định    

173. Danh động từ với chức năng định ngữ       

174 – 176. Danh động từ sau động từ và cụm động từ

177. Danh động từ với chức năng chủ ngữ        

178. Danh động từ với chức năng nghĩa của vị từ ghép        

179. Đoạn danh động từ

180. Đoạn danh động từ sau owing to, (to be) due to, to lead to, to result in    

181. Đoạn danh động từ với being ẩn      

182. Tương đương của danh động từ và đoạn danh động từ

183. Danh động từ và Danh từ từ động từ         

184. Phân từ       

185. Phân từ với chức năng định ngữ       

186. Phân từ với chức năng định ngữ tương đương với danh từ trong tiếng Việt       

187. Phân từ với chức năng trạng ngữ      

188. Dịch tập hợp “đồng thời + trạng động từ” bằng phân từ với chức năng trạng   ngữ   

189. Dịch mệnh đề trạng ngữ bằng phân từ với chức năng trạng ngữ      

190. Dịch mệnh đề liên thuộc bằng phân từ với chức năng trạng ngữ     

191. Đoạn phân từ tuyệt đối 

192. Đoạn phân từ với giới từ with 

193. Đoạn phân từ với giới từ with và không có being         

194. Đoạn phân từ với giới từ with ở chức năng định ngữ    

195. Động từ nguyên thể       

196. Sắc thái tình thái của động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ 

197. Động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ chỉ hệ quả

198. Động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ      

199. Động từ nguyên thể với chức năng định ngữ       

200. Động từ nguyên thể hoàn thành với động từ tình thái  

201. Động từ đặc trưng thái độ       

202. Danh mục các động từ đặc trưng thái độ   

203. Tân ngữ với động từ nguyên thể       

204. Tân ngữ với V-ing         

205. Chủ ngữ với động từ nguyên thể      

206. Động từ đặc trưng thái độ to turn out, to happen, to seem, to appear       

207. Động từ đặc trưng thái độ to prove   

208. Tương đương của động từ đặc trưng thái độ: to be sure, to be certain, to be likely, to be unlikely      

209. Tân ngữ (chủ ngữ) với “as + V-ing” 

210. Động từ đặc trưng thái độ trong các đoản ngữ động từ nguyên thể + tân ngữ có giới từ by 

211. Động từ đặc trưng thái độ dạng phủ định  

212. Đoản ngữ với động từ đặc trưng thái độ không có to be (being)      

213. Động từ đặc trưng thái độ trong các mệnh đề phụ        

214. Động từ đặc trưng thái độ ở dạng vô nhân xưng 

215. Trạng từ là tương đương của động từ đặc trưng thái độ

216. Danh từ là tương đương của động từ đặc trưng thái độ

217. Đoản ngữ “for + danh từ (đại từ) + Infinitive

218. Các động từ to cause, to make, to force, to lead, to get + danh từ (đại từ) + động từ nguyên thể     

219. Các động từ to allow, to enable, to permit + động từ nguyên thể     

Thức giả định

220. Ba trường hợp sử dụng thức giả định trong tiếng Anh

221. Thức giả định sau động từ biểu thị yêu cầu, đề nghị, mong muốn và sau các câu vô nhân xưng có nghĩa giống nhau       

222. Thức giả định với các từ chỉ mức độ phi thực tế

223. Các dạng would, might, could trong thức giả định

224. Câu chỉ điều kiện 

225. Sự khác nhau giữa câu điều kiện dạng II và dạng III    

226. Đảo ngữ trong các câu điều kiện

Một số động từ và cụm động từ tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

227. To affect      

228. To assume   

229. To attempt   

230. To be available     

231. To be bound

232. To claim      

233. To develop  

234. To estimate  

235. To follow    

236. To hold       

237. To involve, involving      

238. To need       

239. To offer       

240. To refer to   

241. To suggest   

242. To take        

243. To treat       

244. To undergo 

245. To be useful

Một số vấn đề về cú pháp khi dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh

246. Trật tự từ trong câu       

247. Dịch trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ của câu tiếng Anh    

248. Sử dụng các động từ to give rise to, to lead to, to result in, to deal with, to give, to form, to produce, to yield, to bring about khi dịch trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ của câu tiếng Anh   

249. Sử dụng động từ nguyên thể và danh động từ với chức năng làm chủ ngữ

250. Sử dụng chủ ngữ hình thức there      

251. Sử dụng dạng bị động khi dịch sang tiếng Anh   

252. Trình bày nội dung bài báo khoa học và kĩ thuật bằng ngôi nhân xưng thứ ba

253. Sử dụng dạng chủ động thay cho dạng bị động khi dịch sang tiếng Anh  

254. Sử dụng các từ one, he, the author, the writer, the investigator

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

Характерные особенности перевода научного текста эпохи межъязыковой коммуникации (по переводу с вьетнамского языка на русский)

Posted by daothu09 on August 26, 2009

32. Bai bao TC 200632. Bai bao TC 2006 (1)

Дао Хонг Тху, Ph.D.

 Резюме

 Практика переводческой деятельности показывает, что качество перевода с одного языка на другой во многом зависит от того, на­сколько правильно переводчик умеет разобраться в определении и выборе языковых эквивалентов с культурологическими оттенкамн характеристик языка в контекстах, которые он переводит. В данной статье описываются характерные черты перевода научного текста с вьетнамского языка на русский. Вместе с тем, наблюдается начало проблемы, касающейся организации системы машинного перевода.

 Abstract

 Practice of translation activity shows that the quality in translation from one language to another in many respects depends on how much correspondingly to the originaJ the translator is able to determine the meaning of words and to select language equivalents with culturological shades of characteristics of the language in contexts which he translates from/to. The paper aims to clearify characteristics, namely, distinctive features of translation of scientific text from Vietnamese to Russian. At the same time, the beginning of the problem concerned with the organiza­tion of machine translation system is mentioned.

Естественно, что в настоящее время, когда бурно развиваются
отрасли науки и техники и появляется необходимость общаться на
уровне межъязыковой коммуникации мирового масштаба для информационного обмена в этих сферах, «профессиональный перево­дчик должен знать массу специальной терминологии и помнить точные названия огромного количества разнообразной номенклатуры деталей, составных частей, приборов, механизмов, веществ, реактивов ….» (Беляева, 2003).

Практика переводческой деятельности показывает, что качество перевода с одного языка на другой во многом зависит от того, на­сколько подходяще переводчик умеет разобраться в определении и выборе языковых эквивалентов с культурологическими оттенками характеристик языка в текстах, которые он переводит с/на другой язык.

В настоящей статье описываются характерные черты перевода научного текста с вьетнамского языка па русский. Вместе с тем, на­блюдается начало проблемы, касающейся организации системы ма­шинного перевода.

Стало ясно, что для каждого вида научного текста характерен определенный функциональный стиль. Стилистической особенностью научной литературы любого языка, не исключая вьетнамского, явля­ется ее «завершенность и логическая последовательность изложе­ния”. (Кожина, 1979). Функциональные стили научного текста все­гда действуют в зависимости от собственной картины мира конкрет­ной науки. И в то же время, для научного стиля в целом существуют такие общие характерные черты независимо от объекта описания, от типа мышления или от метода исследования, как “точность, абст­рактность, логичность и объективность”. (Основы,.., 2003)

Не являясь описанием всех особенностей перевода текста со всеми характеристиками научного стиля речи, настоящая статья включает попытку дать наиболее общие сведения о характерных, а именно отличительных чертах перевода научного текста с вьетнамского языка на русский с позиции определения эквивалентов в соответствии с его функциональным стилем, который проявляется в приве­денных примерах.

В настоящее иремя, когда изучению и применению иностранных языков в коммуникации уделяется псе большее внимание (Мете, 1979), проблема определения языковых эквивалентов научной лите­ратуры приобретает аспекты, которых она раньше не знала. В по­следние годы включение иностранных языков в один ряд с техноло­гическими науками во Вьетнаме весьма знаменательно. Оно указы­вает на другой важный аспект знания иностранных языков, а именно на их роль в народном хозяйстве, особенно в эти дни, когда в стране идет процесс индустриализации и модернизации. В свою очередь, родной язык «выходит» за рамки своей страны, «участвуя» в процес­се регионизации и глобализации во всем мире.

В настоящее время как в самом Вьетнаме, так и за его пределами создана обширная литература, в которой освещаются различные ас­пекты строя вьетнамского языка. Среди них особенно важны аспек­ты исследования и применения различных семантико-синтаксических конструкций языка в коммуникации научно-технического и технологического характера.

Вьетнамская лингвистика находится сейчас на стадии быстрого развития. Исследователи ищут пути и способы наиболее адекватного освещения фактов вьетнамского языка, стремятся понять специфику его основных единиц, научно объяснить характер его строя, вскрыть основные закономерности его функционирования и тенденции раз­вития. Во Вьетнаме в последнее время изданы книги многих лин­гвистов, работающих в области теоретической и практической грам­матики вьетнамского языка, таких, как Хоанг Чонг Фьена, Динь Ван Дыка, Зьеп Куанг Бана, Нгуен Тай Кана и других.

Перевод научного текста с вьетнамского языка на русский отли­чается своими характерными чертами, поскольку русский и вьетнам­ский языки характеризуются рядом грамматических различий, что вполне может привести к непониманию содержания смысла ориги­нала, и более того, к семантическим ошибкам в том или ином кон­тексте при переводе.

В отличие от русского языка, который является в типологическом отношении флективным (Федоров, 1983), вьетнамский язык оцени­вается как изолирующий. Понятие изоляции здесь представляет со­бой синтаксическую характеристику языковых конструкций, а имен­но проявление того факта, что внутри самого предложения между словами не выражено синтаксического отношения. Иными словами, вьетнамский язык относится к группам аморфных языков, в которых для обозначения грамматических связей слова не изменяют свои формы, а соединяются путем примыкания между собой при учете различных оттенков лексических значений отдельных слов или путем добавления служебных слов. В русском языке для обозначения грамматических связей слова изменяют свои формы с помощью свойственных им грамматических категорий: падежа, числа, времени и т.п.

Перевод с вьетнамского языка на русский требует перехода от соблюдения грамматико-неизменяемых форм слов к соблюдению грамматических правил падежа, числа, лица и т.п. Это и является особенностью перевода научного текста, которую мы называем типологической переходностью языка при переводе. Это обозначает, что при определении и выбирании эквивалентов в русском языке внимание должно быть сосредоточено на формы слов для выражения отношения между ними. Например, мы имеем такие словосочетания на вьетнамском языке:

1. việc sử dụng hệ thống dịch bằng máy;

2. hệ thống dịch các văn bản bằng máy;

где словами, которые носят чисто лексические значения, являются «sử dụng”,”hệ thống”, “dịch”, “máy” (1) и «hệ thống”, «dịch”, “văn bản”, “máy” (2). Для обозначения существительных к этим словам можно добавить определительные слова, такие как “việc”, “các” и т.п. В словосочетаниях они выражают отношения между собой посред­ством соединения по способу примыкания и с помощью предлога «bằng».

Формально, эквиваленты на русскрм языке выражается в сле­дующем виде:

1. использование система перевод на машина

2. система перевод тексты на машина

Практически, на русском языке они должны быть представлены таким образом:

1. использование системы перевода на машине

2. система перевода текстов на машине

Эти эквиваленты соответствуют грамматическим закономерно­стям русского языка, не касаясь его культурологической стороны. А если привести их в культурологическое соответствие, то они должны быть выражены следующим образом:

1. использование системы машинного перевода

2. система машинного перевода текстов

Во вьетнамском языке имеются шесть типов тона, с помощыо которых различаются семантико-лексические значения слов, что отсутствует в русском языке. Неумение различать эти типы тона в определении эквивалентов часто приводит к получению неточного перевода. Однако это чаще всего встречается в синхронном перево­ле, а не в переводе текстов. Поэтому в рамках этой статьи не будем конкретизировать детали.

Характерной чертой перевода научного текста с вьетнамского языка на русский служит наблюдение за грамматическими правилами языка. Это заключается в том, что русский язык носит синтетиче­ский характер (Розенталь, 1985), а вьетнамский язык – аналитиче­ский (Nguyen, 1994). Грамматические отношения предложения в рус­ском языке выражаются «в пределах словоформы” (Ахманова, 1966). Это, как правило, определяется свойственными характеристиками самого слова, такие как аффиксацией, внутренней флексией, ударе­нием и т.п. Грамматические отношения вьетнамского языка, иным образом, определяются с помощью порядка слов или вспомогатель­но значимых единиц.

Таким образом, научный текст при трансляции эквивалентов отличается по типам порядка слов, причем каждый тип требует более или менее различного подхода. Вьетнамский язык, относясь к группам аналитических языков, имеет строго построенный порядок слов. Во вьетнамском языке предложение строится по типу: S – V – О, где S – под­лежащее, V – сказуемое, О -дополнение.

При переводе на русский язык возможны эквиваленты с такими формами порядка слов, семантико-сиитакеические значения которых не изменяются в основном, как S – V – О или V – S – О, или О – V – S, что категорически не разрешено во вьетнамском языке ни в синтаксическом, ни в семантическом аспектах. Например:

Hệ thống dịch bằng máy được hoàn thiện và phát triển.

Формально, на русском языке это предложение выражается таким образом:

Система перевод на машина совершаться и развиваться.

Практически, при переводе на русский язык эквиваленты могут быть выражены как следующие:

* Система машинного перевода совершается и развивается.

* Совершается и развивается система машинного перевода.

Во вьетнамском как языке аналитическом грамматические отно­шении выражаются лексическим путем, путем добавления отдель­ных слов или словосочетаний, без которых семантические значении не могли бы точно и четко выразиться в подобном контексте, что часто является причиной неточного выбора эквивалентов или невер­ного описания содержания контекста при переводе.

Перевод научного текста с вьетнамского языка на русский характеризуется ясностью и точностью сообщаемой информации оригинального контекста (Митрофанова, 1985), что свидетельствует о качестве передачи эквивалентов перевода. Ясность и точность научно­го текста понимается как его смысловая однозначность (Пумпянский, 1981). Это достигается логически обоснованным изложением фактических эквивалентных конструкций практически без экспли­цитно выраженной эмоциональности, а именно эмоционально окра­шенных слов (Функциональный стиль, 1980). Например:

*  Máy tính là công cụ cần thiết đối với công việc của bất kì nhà nghiên cứu khoa học.

* Компьютер является необходимым средством для работы лю­бого научного исследователя.

Во вьетнамском языке грамматическая структура научного текста
формально совпадает со структурой литературного языка, проявляя,
однако, свою специфику, которая обычно рассматривается в сравнении со структурой языка художественной литературы. Отмечается, что в синтаксических конструкциях текста научного стиля преобла­дают относительно длинные слова и словосочетания, отсутствуют
метафоры (которые характерны для художественной литературы).
Использование конструкции с длинными словами и словосочетаниями объясняется характеристикой терминологии и синтаксиса вьетнамского научного подъязыка, что отличается от слов и слово­
сочетаний художественной литературы, которые носят всякие оттенки метафоризма (Дао, 2002). Например:                           

Мưа. (Дождь.) – предложение с отгенком метафоризма, которое характерно для художественной литературы;

Ср.: Mưa là hiện tượng tự nhiên. (Дождь – это природное явление.)

В переводе научного текста с вьетнамского языка на русский встречается небольшое количество непереводимых терминов, а заимствованные термины довольно легко переводятся на русский. Трудность непереводимости обычно заключается в самой структуре предложения.

Важнейшей и практически необходимой для перевола научного текста с вьетнамского языка на русский является компетенция пере­водчика в области специальной терминологии, а также в умении ис­пользовать термины и их осочетапия при переводе. Эффективность научного перевода определяется тем, насколько хорошо переводчик знает язык специальности оригинала и предмет изложения (Волхова, 2000).

Изучение эквивалентов в переводе научного текста имеет тесную связь с развитием современной лингвистической науки, где перво­степенное значение приобретает описание и выявление закономерностей функционального стиля научной речи, что является одним из
наиболее характерных лингвистических индикаторов современной
эпохи развития человечества. Сфера его применения расширяется
пропорционально ускорению темпов научного и технологического
прогресса. В настоящее время описание систем современных языков
уже не мыслится без учета этого стиля и его роли в жизни современного общества.   

Анализ показывает, что определение и выбирание эквивалентов в переводе человеком научного текста соответствует определению и выбору словарных статьей или параллельных корпусов текста для организации системы машинного перевода. В эпохе межъязыковой коммуникации “только использование компьютерных средств при обработке множества текстов и документов на различных языках” (Беляева, 2003) может ответить требованиям бурного развития всех экономических и социальных отраслей государств во всем мире.

Библиография

1.   Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

2.  Беляева Л. И. Теория и практика перевода. СПб, 2003.

3. Волхова З.Н. Научно-технический перевод. М., 2000.

4. Дао Хонг Тху. К вопросу о синтаксисе научного стиля речи в це­лях изучения иностранного языка. // Вьетнамская русистика. Вып. ХШ, Ханой, 2002. – с. 32-38.

5. Кожина М.Н. Проблемы специфики и системности функцио­нальных стилей речи. М., 1979.

6. Мете Н.А. Особенности синтаксиса научного стиля речи и про­блемы обучения иностранных учащихся. М., 1979.

7. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1985.

8. Основы научной речи. Под ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. М. – СПб, 2003, стр.5.

9. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной и техни­ческой литературы на английский язык. М, 1981.

10. Розенталь М. А., Теленкова М А. Словарь – справочник лингвистических терминов. М, 1985.

11. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М.,  1983.

12. Функциональный стиль научной прозы. М., 1980.

13. Nguyễn Hữu Quỳnh. Tiếng Việt hiện đại. Hà Nội, Trung tâm biên soạn Bách khoa Việt Nam, 1994.

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

Dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh

Posted by daothu09 on August 7, 2009

19 = Sach dich 200219 = Sach dich 2002 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Hồng Thu (dịch)

Mục lục

Lời nói đầu       

Dẫn nhập 

I. Một số vấn đề về dịch văn bản khoa học và kỹ thuật

II. Dịch văn bản khoa học và kĩ thuật như một môn học đặc thù  

III. Phong cách văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật

IV. Từ vựng văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật

V. Ngữ pháp văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật

VI. Phương thức biểu đạt nội dung văn bản khoa học và kĩ thuật bằng tiếng Anh    

VII. Hai xu hướng nhận định ngôn ngữ văn bản khoa học và kĩ thuật bằng tiếng Anh       

VIII. Yêu cầu đối với việc dịch và người dịch văn bản khoa học và kĩ thuật    

IX. Cần có sách dạy dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh 

Một số vấn đ ngữ pháp khi dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh  

Câu tiếng Anh

1. Trật tự từ chặt chẽ    

Danh từ

2. Khó khăn chủ yếu khi dịch danh từ     

Mạo từ không xác định

3. Ý nghĩa từ vựng của mạo từ không xác định

4. Mạo từ không xác định với nghĩa “một đơn vị

5. Mạo từ không xác định với nghĩa “một … nào đó” 

6. Mạo từ không xác định được sử dụng trong các cụm từ half an hour, (a degree), a quarter    

7. Chức năng phân loại của mạo từ không xác định   

8. Mạo từ không xác định trước danh từ chỉ nghĩa dụng cụ, thiết bị       

9. Chuyển đổi chức năng phân loại của mạo từ không xác định thành định ngữ trước danh từ         

10. Mở rộng chức năng của mạo từ không xác định ra toàn bộ tổ hợp định ngữ       

11. Số từ số lượng thường được sử dụng với mạo từ không xác định      

12. Sử dụng mạo từ không xác định sau các liên từ kiểu and, or, but, rather than     

13. Mạo từ không xác định sau trợ từ nhấn mạnh và đại từ kiểu what, such, many, quite, so, too   

14. Các cụm từ bền vững có sử dụng danh từ với mạo từ không xác định        

Mạo từ xác định

15. Ý nghĩa từ vựng của mạo từ xác định 

16. Mạo từ xác định trước số từ số lượng 

17. Chức năng cá thể hóa của mạo từ xác định  

18. Mạo từ xác định trước các thuật ngữ chỉ tên gọi các chất với chức năng cá thể hóa

19. Mở rộng chức năng của mạo từ xác định đối với toàn bộ nhóm danh từ với định ngữ  

20. Mạo từ xác định trước danh từ, tiếp theo sau là định ngữ với giới từ of     

21. Mạo từ xác định được sử dụng cả trước danh từ, tiếp theo sau là định ngữ         

22. Mạo từ xác định sau các đại từ all và both  

23. Các trường hợp sử dụng mạo từ xác định chủ yếu và truyền thống  

Không dùng mạo từ

24. Không dùng mạo từ trước danh từ số ít       

25. Không dùng mạo từ trước thuật ngữ chỉ tên gọi các chất

26. Không dùng mạo từ trước danh từ không đếm được      

27. Không sử dụng mạo từ khi có thể      

28. Không sử dụng mạo từ đối với các danh từ đặc trưng    

29. Các danh từ được sử dụng thường xuyên trong phong cách khoa học kĩ thuật    

30. Các danh từ có nghĩa trừu tượng không có mạo từ xác định    

31. Danh từ với nghĩa trừu tượng và các thuật ngữ không sử dụng mạo từ sau các giới từ for hoặc from  

32. Các danh từ không dùng mạo từ sau các giới từ by with     

33. Các danh từ không sử dụng mạo từ khi chúng thực hiện chức năng trạng ngữ     

34. Cụm từ “in + danh từ” không sử dụng mạo từ      

35. Các danh từ với nghĩa trừu tượng không sử dụng mạo từ sau các cụm động từ   

36. Các danh từ không kèm mạo từ

37. Mạo từ không được sử dụng sau một số danh từ  

38. Các trường hợp không sử dụng mạo từ       

39. Các cụm từ bền vững với danh từ không sử dụng mạo từ        

40. Nghĩa khác nhau của các từ number, few, little, people phụ thuộc vào mạo từ     

41. Các trích đoạn từ các bài báo trong các tạp chí khoa học        

Danh từ số nhiều

42. Cấu tạo số nhiều của danh từ   

43. Cấu tạo số nhiều của các từ có gốc La tinh và Hy lạp    

44. Các danh từ chỉ được sử dụng ở số nhiều    

45. Sự biến đổi ý nghĩa của các danh từ exportimport     

46. Các danh từ means, works, series, species, apparatus, kinetics ở số ít và số nhiều

47. Các danh từ chỉ vật chất không đếm được chỉ được sử dụng ở số ít  

Cách

48. Hệ thống cách tiếng Anh 

49. Sở hữu cách  

50. Danh từ với chức năng định ngữ        

Nghĩa một số danh từ tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

51. Alternative     

52. Approach      

53. Consideration         

54. End     

55. Evidence       

56. Experience    

57. Instance        

58. Procedure     

59. Technique     

60. Cụm từ “to be + of + danh từ”  

61. Cụm từ “whatever + danh từ”   

Các từ thay thế

62. Từ thay thế danh từ: one 

63. Từ thay thế danh từ: that, those

64. Từ thay thế danh từ: the former, the later     

Tính từ

65. Các cấp độ so sánh của tính từ 

66. Cụm từ “as + tính từ + as”       

67. Cụm từ “as + tính từ (trạng từ) + as possible”      

68. Cụm từ “not so + tính từ (trạng từ) + as”    

69. Cụm từ “the + tính từ ….the + tính từ

Một số tính từ (và trạng từ được cấu tạo từ tính từ) tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

70. Careful, carefully    

71. Characteristic of     

72. Conventional, conventionally    

73. Different        

74. Extra   

75. Fair, fairly    

76. Marked, markedly   

77. Occasional, occasionally 

78. Particular     

79. Previous, previously

80. Repeated, repeatedly        

81. Suitable         

82. Tentative, tentatively         

Trạng từ

83 – 88. Vị trí và vai trò của trạng từ trong câu chỉ thời gian         

Một số trạng từ tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

89. However        

90. Again  

91. Also     

92. Now     

93. Thus    

94. Alternatively  

95. Badly   

96. Unfortunately

97. Unlikely         

98. Well     

99. Trạng từ sau động từ       

Giới từ

100. Các từ đòi hỏi giới từ xác định

101. Ba chức năng của giới từ with 

102. Ba nghĩa của giới từ over        

103. Giới từ by + danh động từ (V-ing)    

104. Giới từ in + danh động từ (V-ing)     

105. Giới từ under + danh từ 

106. Cụm giới từ not until (till) + từ chỉ thời gian        

107. Cụm giới từ in term of    

108. Sự thay đổi nghĩa của động từ to substitute và danh từ substitution phụ thuộc vào các giới từ byfor

Liên từ

109. Liên từ or    

110. Liên từ for   

111. Các liên từ provided, providing        

112. Liên từ kép both….and, and…..both 

113. Liên từ kép either……or 

114. Liên từ kép whether…….or (not)       

115. Liên từ as + động từ chỉ sự biến đổi trạng thái    

116. Các liên từ when, while, if + V-ing, danh từ, tính từ hoặc giới từ     

117. Biểu thị hành động trong tương lai sau các liên từ: if, unless, provided (that), providing (that), untill, till, once, as soon as, as long as, when, after, before  

118. Liên từ kết hợp và liên từ đối lập and, or, but     

Động từ

119. Vị trí trợ từ phủ định not trong câu tiếng Anh    

120. Vị trí của phủ định no trong câu tiếng Anh        

121. Phủ định được biểu thị bằng đại từ hoặc trạng từ

122. Phủ định kép trong một câu   

123. Tập hợp more than trong câu phủ định     

124. Tập hợp for no other reason than    

125. Tập hợp rather than      

126. Cụm động từ to fail với động từ nguyên thể        

Dạng thức của động từ

127. Sự khác nhau giữa dạng chủ động và bị động     

128. Dạng bị động thay thế dạng chủ động khi dịch   

129. Phân biệt dạng bị động và phản thân khi dịch sang tiếng Anh        

130. Sử dụng các giới từ bywith ở dạng bị động    

131. Sử dụng tân ngữ dưới dạng danh động từ sau giới từ by        

132. Sử dụng giới từ with sau các động từ một gốc từ với danh từ chỉ quá trình        

133. Sử dụng các giới từ withby trong các ngữ cảnh như nhau 

134. Sử dụng cụm từ by means of thay thế các giới từ bywith  

135. Giới từ by trong thành phần các cụm động từ     

136. Sử dụng dạng bị động và chủ động trong một câu       

Continuous Tenses

137. Continuous Active        

138. Continuous Passive       

Perfect Tenses

139. Perfect Tenses      

140. Present Perfect     

141. Present Perfect với trạng từ chỉ thời gian không xác định      

142. Present Perfect không có trạng từ chỉ thời gian không xác định      

143. Present Perfect trong tóm tắt (abstract) và trong phần tổng kết (summary) của bài báo

144. Present Perfect ở phần mở đầu của bài báo        

145. Present Perfect được sử dụng để chỉ kết quả hành động của tác giả bài báo

146. Sử dụng Present Indefinite thay cho Present Perfect     

147. Past Perfect 

148. Future Perfect      

149. Present Perfect Continuous     

150. Present Perfect tương ứng với Present Perfect Continuous    

Sequence of Tenses

151. Trật tự thời gian   

152. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi chỉ thực tế phổ biến  

153. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi không chỉ thực tế phổ biến 

154. Sử dụng qui tắc trật tự thời gian trong ngữ cảnh và sai lệch về qui tắc này       

155. Sử dụng qui tắc trật tự thời gian       

Các động từ to be, to have, to do

156. Tập hợp “to be + Infinitive (vị từ ghép)”    

157. Tập hợp “to be + Infinitive (nghĩa tình thái)”      

158. Tập hợp “to be + trạng ngữ”  

159. Tập hợp “to have to + Infinitive”      

160. Động từ to do với chức năng tăng cường hoặc hạn chế hành động  

161. Động từ to do trong câu có trật tự từ ngược        

162. Động từ to do dùng để thay thế động từ trước đó         

Các dạng Động từ vô nhân xưng

163. Danh động từ       

164 – 171. Danh động từ sau giới từ và cụm giới từ    

172. Danh động từ sau động từ và cụm từ xác định    

173. Danh động từ với chức năng định ngữ       

174 – 176. Danh động từ sau động từ và cụm động từ

177. Danh động từ với chức năng chủ ngữ        

178. Danh động từ với chức năng nghĩa của vị từ ghép        

179. Đoạn danh động từ

180. Đoạn danh động từ sau owing to, (to be) due to, to lead to, to result in    

181. Đoạn danh động từ với being ẩn      

182. Tương đương của danh động từ và đoạn danh động từ

183. Danh động từ và Danh từ từ động từ         

184. Phân từ       

185. Phân từ với chức năng định ngữ       

186. Phân từ với chức năng định ngữ tương đương với danh từ trong tiếng Việt       

187. Phân từ với chức năng trạng ngữ      

188. Dịch tập hợp “đồng thời + trạng động từ” bằng phân từ với chức năng trạng   ngữ   

189. Dịch mệnh đề trạng ngữ bằng phân từ với chức năng trạng ngữ      

190. Dịch mệnh đề liên thuộc bằng phân từ với chức năng trạng ngữ     

191. Đoạn phân từ tuyệt đối 

192. Đoạn phân từ với giới từ with 

193. Đoạn phân từ với giới từ with và không có being         

194. Đoạn phân từ với giới từ with ở chức năng định ngữ    

195. Động từ nguyên thể       

196. Sắc thái tình thái của động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ 

197. Động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ chỉ hệ quả

198. Động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ      

199. Động từ nguyên thể với chức năng định ngữ       

200. Động từ nguyên thể hoàn thành với động từ tình thái  

201. Động từ đặc trưng thái độ       

202. Danh mục các động từ đặc trưng thái độ   

203. Tân ngữ với động từ nguyên thể       

204. Tân ngữ với V-ing         

205. Chủ ngữ với động từ nguyên thể      

206. Động từ đặc trưng thái độ to turn out, to happen, to seem, to appear       

207. Động từ đặc trưng thái độ to prove   

208. Tương đương của động từ đặc trưng thái độ: to be sure, to be certain, to be likely, to be unlikely      

209. Tân ngữ (chủ ngữ) với “as + V-ing” 

210. Động từ đặc trưng thái độ trong các đoản ngữ động từ nguyên thể + tân ngữ có giới từ by 

211. Động từ đặc trưng thái độ dạng phủ định  

212. Đoản ngữ với động từ đặc trưng thái độ không có to be (being)      

213. Động từ đặc trưng thái độ trong các mệnh đề phụ        

214. Động từ đặc trưng thái độ ở dạng vô nhân xưng 

215. Trạng từ là tương đương của động từ đặc trưng thái độ

216. Danh từ là tương đương của động từ đặc trưng thái độ

217. Đoản ngữ “for + danh từ (đại từ) + Infinitive

218. Các động từ to cause, to make, to force, to lead, to get + danh từ (đại từ) + động từ nguyên thể     

219. Các động từ to allow, to enable, to permit + động từ nguyên thể     

Thức giả định

220. Ba trường hợp sử dụng thức giả định trong tiếng Anh

221. Thức giả định sau động từ biểu thị yêu cầu, đề nghị, mong muốn và sau các câu vô nhân xưng có nghĩa giống nhau       

222. Thức giả định với các từ chỉ mức độ phi thực tế

223. Các dạng would, might, could trong thức giả định

224. Câu chỉ điều kiện 

225. Sự khác nhau giữa câu điều kiện dạng II và dạng III    

226. Đảo ngữ trong các câu điều kiện

Một số động từ và cụm động từ tiếng Anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kĩ thuật

227. To affect      

228. To assume   

229. To attempt   

230. To be available     

231. To be bound

232. To claim      

233. To develop  

234. To estimate  

235. To follow    

236. To hold       

237. To involve, involving      

238. To need       

239. To offer       

240. To refer to   

241. To suggest   

242. To take        

243. To treat       

244. To undergo 

245. To be useful

Một số vấn đề về cú pháp khi dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh

246. Trật tự từ trong câu       

247. Dịch trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ của câu tiếng Anh    

248. Sử dụng các động từ to give rise to, to lead to, to result in, to deal with, to give, to form, to produce, to yield, to bring about khi dịch trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ của câu tiếng Anh   

249. Sử dụng động từ nguyên thể và danh động từ với chức năng làm chủ ngữ

250. Sử dụng chủ ngữ hình thức there      

251. Sử dụng dạng bị động khi dịch sang tiếng Anh   

252. Trình bày nội dung bài báo khoa học và kĩ thuật bằng ngôi nhân xưng thứ ba

253. Sử dụng dạng chủ động thay cho dạng bị động khi dịch sang tiếng Anh  

254. Sử dụng các từ one, he, the author, the writer, the investigator        

PHỤ LỤC: Sự hình thành và phát triển lí luận dịch văn bản khoa học và kĩ thuật

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

Về vấn đề dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ

Posted by daothu09 on August 2, 2009

                                                                                                                                                                                    

16 = 10-200216 = 10-2002 (1)

 

 

                                                                 Đào Hồng Thu

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày nay, trong những năm đầu của thế kỉ XXI, văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ được đặc biệt chú ý ‎ không những về nội dung mà còn về hình thức. Hiện nay, số lượng sách về các vấn đề khoa học kĩ thuật và công nghệ trên toàn thế giới là rất lớn. Ngoài ra, hàng năm con số các bài báo khoa học kĩ thuật và công nghệ đăng trên các tạp chí khoa học có thể tính đến con số vài triệu.

Do sự cần thiết trao đổi thông tin trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia ngày càng tăng, trong đó phát triển thông tin về khoa học kĩ thuật và công nghệ đóng vai trò quan trọng hàng đầu, nên dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ trở nên thiết yếu và được nảy sinh như một bộ môn mới. Ngay từ những năm 30 của thế kỉ XX đã có hàng loạt các công trình quan trọng về dịch thuật của M.M.Morozov, Ia.I.Rezker, A.V.Phedorov (Nga) là các cống hiến quan trọng về vấn đề dịch và chứa đựng hàng loạt ‎ ý tưởng có liên quan tới dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ. Ngoài ra, lí thuyết dịch các cặp ngôn ngữ cụ thể cũng được Gi.Vine và Gi.Darbelne đề cập đến khi so sánh đối chiếu tiếng Pháp sang tiếng Đức.

Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ trong môi trường kĩ thuật, chúng tôi nhận thấy rằng việc xây dựng bộ môn “Dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ” dựa trên cơ sở các qui luật đang tồn tại giữa các ngôn ngữ được nghiên cứu là cần thiết. Ở đây, vai trò của ngôn ngữ học xã hội là rất to lớn trong việc giải thích không ít trường hợp không có tương đương trong các ngôn ngữ. Đồng thời, không thể giải thích tất cả các vấn đề dịch thuật trực tiếp bằng ngôn ngữ mà cần giải quyết vấn đề trên cơ sở chuyên môn của lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ đang được nghiên cứu. Như vậy, dịch văn bản cần được xét đến từ các quan điểm ngôn ngữ cũng như khoa học kĩ thuật và công nghệ đặc thù, chú trọng hơn đến phương diện ngôn ngữ.

Trong nhiều thế kỉ, tồn tại tranh luận vấn đề về khả năng dịch tương đương từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, A.L.Pumpianski cho rằng dịch tác phẩm văn học nghiêng về nghệ thuật, còn dịch công trình khoa học kĩ thuật nghiêng về khoa học. Do vậy, khi dịch các văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ cần nắm vững không chỉ ngôn ngữ và chủ đề tương ứng mà cần có cả tư duy khoa học, nắm vững các phạm trù lôgích. Cũng từ đây xuất hiện khả năng diễn đạt các qui luật dịch khoa học kĩ thuật và công nghệ cơ bản, đảm bảo nhiệm vụ chủ yếu của dịch thuật là thông tin rõ ràng và mạch lạc. Về vấn đề cần dịch như thế nào T.Kavori đã nói xác đáng rằng :”Hoàn toàn nhất trí với những ai cho rằng dịch thuật cần có sáng tạo độc lập một cách chân thật, không nhất thiết phải mang dấu vết ngôn ngữ nguyên bản; so sánh nguyên bản và bản dịch, không cần chỉ ra đâu là nguyên bản còn đâu là bản dịch”. Ia.Iexker đưa ra hai yêu cầu đối với dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ là: a) dịch cần chính xác, nghĩa là truyền đạt những gì có trong nguyên bản – không hơn không kém; b) dịch cần rõ ràng, mạch lạc – không phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của nguyên bản. Người dịch có kinh nghiệm sẽ biểu đạt ý tác giả bằng ngôn ngữ chính xác, ngắn gọn, mạch lạc và có cơ sở lôgích tối đa.

Dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ là lao động phức tạp, tinh tế, sáng tạo, là kết quả làm việc liên tục trong lĩnh vực ngôn ngữ và chuyên ngành cụ thể. Thực tế chỉ ra rằng để dịch được ngôn ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ không cần thiết phải có kiến thức sâu về tất cả các lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ. Để có được những bản dịch tốt, cần nắm vững ngôn ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ, thông thạo các qui luật của nó.

Phân tích đã chỉ ra rằng tất cả các ngôn ngữ văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ đều có đặc trưng về từ vựng, ngữ pháp và ngữ pháp lôgích như nhau (trừ văn bản khoa học phổ biến) và sự khác nhau của chúng chỉ là thuật ngữ chuyên ngành. Các nhà ngôn ngữ đã nghiên cứu phương pháp dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ. A.L.Pumpjanski gọi phương pháp này là phương pháp song ngữ và trực tiếp sử dụng khái niệm này khi đưa ra thuật ngữ mới. Theo ông, dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ được đặt cơ sở như hoạt động lời nói song ngữ, trong quá trình hoạt động này nội dung về khoa học kĩ thuật và công nghệ được truyền đạt từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nhờ các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng dịch có chất lượng phụ thuộc không những vào việc hiểu đúng nghĩa của thuật ngữ, mà còn vào khả năng phân tích văn bản của người dịch. Nghiên cứu song ngữ văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ cho thấy rằng dịch nghĩa văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ đạt hiệu quả nhất phụ thuộc vào việc hiểu đúng hàng rào ngôn ngữ của thuật ngữ chuyên ngành.

Khác với các từ vị khác, thuật ngữ là vật mang thông tin lớn, khi không hiểu  đúng hàng rào ngôn ngữ của nó, thông tin lớn dễ dàng biến thành thông tin sai lệch khủng khiếp. Về hình thức, thuật ngữ trùng với nhiều đơn vị từ vựng của ngôn ngữ toàn dân. Thành phần từ vựng trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ thực hiện các chức năng của mình và thể hiện các qui luật đặc thù. Giữa các thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ và ngôn ngữ toàn dân tồn tại mối liên kết chặt chẽ nhất. Ví dụ, các khái niệm phổ biến chung như “điện, nhiệt độ, xăng dầu” và các từ thường được sử dụng như “vitamin, kháng sinh, pelixelin, vũ trụ, giao thoa” không phải là các thuật ngữ trong ngôn ngữ hội thoại, ở đây điểm khởi đầu mang nghĩa của khoa học kĩ thuật và công nghệ đóng vai trò thứ yếu (phụ thuộc). Mặt khác, các từ thông dụng như “nước, đất, lửa, chất lỏng, lực, đất sét, bạc, áp suất” lại là các thuật ngữ trong ngữ cảnh khoa học và kĩ thuật khi mang ý nghĩa chức năng đầu tiên (cơ bản). Mỗi một từ được dùng làm thuật ngữ đều có sắc thái chuyên ngành đặc trưng của mình.

Vấn đề tranh luận nổi cộm là vấn đề tương quan giữa thuật ngữ và hệ thống thuật ngữ. Ở phương diện ngôn ngữ, vấn đề này cũng là hợp lí nếu chú ý đến các phạm trù đa nghĩa và đơn nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ. Trong thuật ngữ, chúng ta biểu thị chính xác, tập trung và tiết kiệm tối đa các khái niệm chung và riêng gắn liền với hoạt động khoa học kĩ thuật và công nghệ của con người. Yêu cầu chủ yếu đối với thuật ngữ là nghĩa đơn của nó. Theo A.L.Pụmpanski, trên phương diện thuật ngữ chung thì yêu cầu này được đáp ứng bằng hai phương pháp và phân biệt hai phạm trù thuật ngữ là hợp lí : 1) thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến và 2) thuật ngữ chuyên ngành.

Thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến biểu thị khái niệm chung về khoa học kĩ thuật và công nghệ hoặc là của tất cả các lĩnh vực, hoặc là của một lĩnh vực, hoặc là của một chuyên ngành hoặc chuyên ngành hẹp của khoa học kĩ thuật và công nghệ ở giai đoạn phát triển nhất định của chúng. Từ vựng khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến là tập hợp các thuật ngữ được biểu thị bằng từ và cụm từ, phần lớn các từ và cụm từ ở phương diện ngôn ngữ đại cương là đa nghĩa và đa chức năng. Tương quan giữa số lượng thuật ngữ và từ vựng khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến trước hết phụ thuộc vào thể loại văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ. Thuật ngữ có ưu thế hơn trong thể loại tài liệu kĩ thuật: trong các bảng liệt kê, cataloge v.v., từ vựng khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến thường có mặt trong các thể loại bài báo hoặc sách chuyên khảo. Nghiên cứu song ngữ về đa nghĩa giữa các ngôn ngữ cho khả năng phân loại từ, các đơn vị ngôn ngữ đa nghĩa của nhóm thuật ngữ từ vựng những nghĩa đảm bảo hiểu đúng tư duy khoa học và công nghệ. Các nghĩa này còn ít được nghiên cứu. Nguyên nhân là do việc dạy ngôn ngữ kĩ thuật chưa được hoặc ít được chú ý. Điều này cần được quan tâm một cách thích đáng trong quá trình dạy ngoại ngữ do tầm quan trọng của ngôn ngữ nước ngoài trong việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành một cách chính xác và đầy đủ nhất. Ví dụ, trong văn bản tiếng Anh khoa học kĩ thuật và công nghệ có sử dụng rộng rãi đồng âm của mạo từ ở nghĩa đầu tiên (the = này, a = một), điều này không hoàn toàn đã đặc trưng cho phong cách hội thoại và trong quá trình dạy và học nó không được tính đến. Chúng ta hãy xét ví dụ sau: The proportion in which the four possible products are formed presents a very complicated problem. Câu này nếu dịch là “Tỉ lệ tạo thành bốn sản phẩm có thể có là vấn đề rất phức tạp.” sẽ là thiếu nghĩa so với câu đúng là “Tỉ lệ tạo thành cả bốn sản phẩm có thể có là một vấn đề rất phức tạp.”

Thông thường, các từ khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến có nguồn gốc nước ngoài được ưa thích sử dụng do dễ phân biệt tư duy khoa học kĩ thuật và công nghệ một cách chính xác. Ví dụ, trong tiếng Anh thay cho động từ to say thường sử dụng các động từ to assert, to state, to declare, thay cho to clean to purify. Có ít thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến tương ứng với số lượng hạn chế của các khái niệm khoa học và công nghệ. Các thuật ngữ này, về nguyên tắc, được sinh ra và mất đi trong lòng ngôn ngữ toàn dân. Căn cứ vào nguồn gốc thì chúng có nhiều nghĩa và không tuân thủ qui định nào.

Thuật ngữ chuyên ngành biểu thị khái niệm từng phần của khoa học kĩ thuật và công nghệ. Chúng thường là đơn vị ngôn ngữ toàn dân một nghĩa của ngôn ngữ có quan hệ với nó ở giai đoạn phát triển nhất định của chúng. Thuật ngữ chuyên ngành tồn tại với số lượng rất lớn, tương ứng với số lượng không hạn chế các đối tượng hoạt động khoa học kĩ thuật và công nghệ của con người. Các thuật ngữ này xuất hiện một cách tự phát trong lòng ngôn ngữ toàn dân (so sánh: búa – búa thủy lực; chuột – chuột máy tính; trống – trống mực máy in), cũng như một cách có ý thức bằng cách vay mượn từ các ngôn ngữ khác, theo qui định và trật tự hệ thống, được thể hiện đặc biệt rõ ràng trong các khoa học như khoa học hóa học, môi trường, chế tạo máy. Thuật ngữ chuyên ngành làm phong phú một cách đáng kể ngôn ngữ toàn dân. Theo quan sát, hiện nay, trong các ngôn ngữ phát triển có khoảng 85% đến 90% từ vựng là thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ. Tuy nhiên, trong mỗi ngành hẹp của khoa học kĩ thuật và công nghệ thì số lượng thuật ngữ chuyên ngành là rất hạn chế, hơn nữa chúng rất thường được nhắc lại. Đối với ngành hẹp, số lượng thuật ngữ rất ít. Theo quan sát trong nghiên cứu của chúng tôi, số lượng này không vượt quá 300 đơn vị. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ, thuật ngữ chuyên ngành đơn nghĩa có thể có nghĩa bổ sung và trở thành thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến đa nghĩa, còn thuật ngữ đa nghĩa có thể làm mất nghĩa của mình và trở thành thuật ngữ đơn nghĩa.

Cấu trúc ngữ pháp trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ về mặt hình thức trùng với cấu trúc ngôn ngữ toàn dân. Đặc trưng cho văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ là câu tương đối dài, sử dụng số lượng lớn các định nghĩa, bởi vì nhiệm vụ của văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ là mô tả và giải thích các dữ kiện nhất định một cách có thể chính xác nhất. Vì vậy, trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ chiếm ưu thế là danh từ, tính từ và động từ vô nhân xưng. Trong ngôn ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ có sự biểu đạt hình ảnh trực quan nhưng chúng ở dạng sơ đồ bản vẽ và mẫu, đồng thời có đặc trưng lôgích biểu thị.

Cú pháp văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ phân biệt bởi sự bão hòa về cấu trúc: gần một nửa tất cả các câu (thông báo) được định hướng đối với các dữ kiện cụ thể cần được mô tả và giải thích. Chiếm ưu thế là các câu có cấu trúc bị động. Trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ thường sử dụng các cấu trúc vô nhân xưng không xác định và vô nhân xưng với nghĩa đánh giá, nhận định: đã quyết định, được thừa nhận một cách hợp lí, cần chú ý, cần thiết, quan trọng là v.v.

Sự biểu đạt nội dung văn bản một cách lôgích và sự thiếu ngữ điệu hình thành nghĩa tích cực trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ, làm giảm đáng kể mức độ phân tán giữa cấu trúc ngữ pháp câu và cấu trúc lôgích của nó. Sự hiện diện của phân đoạn câu ngữ pháp – lôgích trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ đã được chứng minh trên cơ sở ngữ liệu song ngữ, khẳng định tính tổng hợp của tư duy khoa học và công nghệ, cho phép đảm bảo tính đồng nhất thông tin và dịch có chất lượng từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Rõ ràng rằng tất cả các thành phần câu về mặt thông tin là đa nghĩa và mang hoặc là thông tin chủ yếu, hoặc là thông tin phụ và đều phụ thuộc vào cấu trúc của câu.

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. А.Л.Пумпянский (1981). Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык. Москва, Наука.

2. З.Н.Волкова (2000). Научно – технический перевод. Москва, Наука.

3. В.Н.Комиссаров (1999). Современное переводоведение. Москва, Наука.

4. Peter Verdonk, Stylistics.

5. Đào Hồng Thu (2000). Phân tích cấu trúc câu trong văn phong khoa học kĩ thuật . – T/s “Ngoại ngữ“, ĐHNN – ĐHQG Hà Nội, số 4/2000, tr.12-14.

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

К вопросу о синтаксисе научного стиля речи в целях изучения иностранного языка (2)

Posted by daothu09 on July 31, 2009

14 = Tieu luan 2 - 2001

 

ДАО Хонг Тху (Dao Hong Thu)

III. Основные типы предложений, характерные для научного стиля речи, и перевод их на вьетнамский язык

Ясно, что ведущей стилевой чертой научного стиля является обобщенно – абстрагирующий характер стиля, вневременной план повествования. Однако ведущая стилевая черта, в данном случае обобщенность, абстрактность, выступает не только как внутренняя примета рассматриваемого функционального стиля, но и как стилеобразующий фактор, обусловливающий .преобладание в научной литературе определенных типов синтаксических конструкций. Для этого в первую очередь характерны предложения неопределенно – личные, обобщенно – личные и безличные. Действующее лицо в этих предложениях либо совсем отсутствует, либо мыслится обобщенно, неопределенно, и все внимание сосредоточивается на действии, на его обстоятельствах.

1) Неопределенно – личные предложения используются при выведении формул, законов, введении терминов, каких – либо условных буквенных обозначений и т.п. Например:

Молекулу называют наименьшую частицу вещества, сохраняющую его свойства.

Phân tử là phần tử nhỏ bé nhất duy trì các tính chất của chất.

Неопределенно – личные предложения могут быть простыми и могут входить в состав сложного. Например:

Электролитами  называют  вещества,  растворы  которых проводят электрический ток.

Điện phân là chất mà dung dịch của chúng dẫn điện.

2) Обобщенно – личные предложения используются при объяснении материала, при доказательстве теорем, при обращении к примеру, к опыту, к формуле как к доказательству проводимого рассуждения, когда внимание опять же обращено к действию, к эксперименту. Например:

Обозначим эту работу через X.

Ta biểu thị công này bằng kí hiệu X.

Аналогичным образом найдем, что данные отрезки равны.

Bằng phương pháp tương tự chúng ta thấy rằng các đoạn cắt đã cho là bằng nhau.

3) Безличные  предложения  с  обобщенно  –  абстрагирующим характером    мысли    используются    в    научном    тексте    для выражения модальных отношений возможности, невозможности, необходимости действия. Например:

Теперь легко определить свойства этого вещества.

Bây giờ ta dễ dàng xác định được các tính chất của chất này.

Требуется определить силу, действующую на кристалл.

Cần xác định lực tác dụng lên tinh thể.

Уже отмечалось, что энергия имеет различные формы.

Lưu ý rằng năng lượng có các dạng khác nhau.

Необходимо     отметить,     что     обобщенный,     безличный характер научного стиля отражается  и  на структуре  сложных предложений.  Большинство придаточных условных  и целевых  / являются безличными       инфинитивными предложениями. Например:

Чтобы указать направление вращения тела, сравнивают это вращение с движением стрелки часов.

Để chỉ ra được hướng quay của vật thể, người ta so sánh vật thể quay với sự chuyển động của kim đồng hồ.

Если раскалить металл, то легко можно  придать ему любую форму.

Nếu nung đỏ kim loại thì có thể dễ dàng tạo ra bất kì hình dạng nào từ kim loại đó.

Для научного стиля речи характерно использование большого количества причастий и причастных оборотов. Однако обобщенно – абстрагирующий, вневременной характер научного стиля обусловил сконцентрированность определенных форм причастий, а именно кратких страдательных причастий и страдательных причастий настоящего времени. Например:

В результате анализа получены следующие данные.

Sau khi phân tích, ta nhận được các thông số sau.

Обобщенный, вневременной характер научного стиля речи отразился   и на форме сказуемого. В научном стиле речи преобладает составное именное сказуемое, при этом в роли связок выступают глаголы формального или полувещественного характера, а также близкие им по значению словосочетания: называться, носить название, получить название, есть, являться, представлять собой, служить и “тире”. Например:

Такие кристаллические образования, в построении которых молекулы   воды участвуют как самостоятельные единицы, получили название кристаллогидратов.

Sự tạo thành tinh thể mà ở đó các phần tử nước tham gia như các đơn vị độc lập được gọi là hydrát tinh thể.

Простейшим видом деформации твердого тела является простое растяжение.

Biến dạng đơn giản nhất của vật thể cứng là kéo đơn.

В качестве связок в составном именном сказуемом могут выступать полузнаменательные глаголы становиться, стать, считаться, делаться, оказываться. В именной части при этих связках обычно выступает   прилагательное в полной форме, иногда компаратив; возможен обратный порядок слов. Например:

Металлами считаются твердые тела, которые обладают металлическим блеском и хорошо проводят электристический ток.

Kim loại là vật thể cứng có ánh kim và dẫn điện tốt.

Предложения с составным именным сказуемым употребляются для различных характеристик – качественных, количественных, сопоставительных. Именная часть сказуемого выражена обычно прилагательным в краткой форме или кратким страдательным причастием совершенного вида, при этом часто без связки быть, чем достигается категоричность,’ точность, вневременной характер высказывания. Например:

Диффузионный поток при термодиффузии пропорционален градиенту температуры в газе.

Khi khuyếch tán nhiệt, dòng khuyếch tán tỉ lệ với gradien nhiệt độ trong chất khí.

Между тем каждый атом в твердом теле окружен потенциальным барьером.

Đồng thời, mỗi nguyên tử trong vật thể cứng đều có thế năng cản bao quanh.

Научный анализ часто связан с сопоставлением явлений. Отсюда сопоставительные конструкции преобладают в научных рассуждениях. при проведении различных доказательств, введении формул и т.п. Выделяются следующие типы конструкций:

• Предложения, в которых выражается соответствие явлений по степени их интенсивности. Это предложения с расчлененным союзом чем … тем, при этом придаточное предложение обычно препозитивно, в придаточном и главном содержится компаратив. Например:

Чем больше сродство к электрону, тем легче атом присоединяет электрон.

Ái lực điện tử càng lớn thì nguyên tử càng dễ dàng liên kết điện tử.

Чем ниже температура, тем больше получается озона.

Nhiệt độ càng thấp, lượng ozon nhận được càng lớn.

• Предложения, в которых выражается пропорциональная связь явлений. Например:

На  сколько  уменьшится  потенциальная энергия тела,  на столько увеличится его кинетическая энергия.

Thế năng của vật thể càng giảm đi bao nhêu thì động năng của vật thể đó càng tăng bấy nhiêu.

• Характерны для научного стиля конструкции, выражающие соответствие двух взаимосвязанных явлений. Например:

По мере протекания химической реакции количества исходных веществ уменьшаются и накапливаются продукты реакции.

Trong quá trình diễn ra phản ứng hóa học, số lượng các chất ban đầu giảm xuống, đồng thời tăng dần sản phẩm của phản ứng.

По мере повышения температуры упругость насыщенного пара быстро возрастает.

Khi tăng nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa tăng nhanh.

Сопоставительный анализ явлений в научном стиле отразился и на форме некоторых сложных предложений. В сложноподчиненных предложениях с придаточными условными выражаются преимущественно условно сопоставительные отношения. Например:

Если размеры тел не очень малы, то число таких молекул весьма мало по сравнению с числом молекул в основном объеме.

Nếu kích thước của vật thể không quá nhỏ thì số các phân tử như vậy là đủ nhỏ so với số phân tử theo thể tích chuẩn.

Сопоставительные отношения выражаются в сложноподчиненных предложениях с придаточными временными (условно – временными), так как придаточные чисто временные не характерны для научного стиля речи в силу его вневременного характера. Например:

Когда мы вносим твердое вещество в жидкость, в которой оно может растворяться, от поверхности его в результате взаимодействия с молекулами растворителя постепенно отрываются отдельные молекулы.

Khi ta cho một chất rắn vào chất lỏng có thể hòa tan nó, do tương tác với các phân tử của dung môi, các phân tử riêng biệt dần dần tách khỏi bề mặt của chất rắn.

Когда тело движется вертикально вверх, кинетическая энергия превращается в потенциальною.

Khi vật thể chuyển động thẳng lên phía trên, động năng biến thành thế năng.

• Для научного стиля речи характерны в основном несобственно – целевые предложения со значением необходимого основания, которые, как правило, употребляются с союзами чтобы, для того чтобы, выражающими целевое значение в наиболее обобщенном виде. Именно поэтому они получили распространение в научном стиле речи. Например:

Чтобы возможно полнее использоватъ одно из вступающих в обратимую реакцию веществ, надо действовать на него избытком другого вещества.

Đ sử dụng một trong số các chất tham gia vào phản ứng thuận nghịch một cách có hiệu quả hơn, cần tác dụng lên nó một lượng dư của chất khác.

Чтобы дождаться образования значительного количества продуктов реакции, требуется много времени.

Để đạt được lượng đáng kể sản phẩm của phản ứng tạo thành, cần đòi hỏi nhiều thời gian.

Для того чтобы измерить массу тела, применяются тысячные и миллионные доли килограмма – грамм и миллиграм.

Đ đo khối lượng của vật thể, ta sử dụng phần ngàn và phần triệu của kilogram là gam và miligam.

Отношения сопоставления, взаимозависимости явлений выражаются в сложноподчиненных предложениях с придаточными причинно – следственными, которые вводятся чаще всего союзами так как, поскольку. Широта отвлеченности семантики указанных союзов позволяют им выражать не только собственно причинные отношения, но и отношения логического обоснования: в главном предложении дается умозаключение, вывод, а в придаточном сообщается о предпосылках, об основании для вывода. Именно поэтому указанные союзы так характерны для научного стиля. Например:

Поскольку кинетическая энергия есть величина положительная, то положительна и температура Т.

Do động năng là đại lượng dương nên nhiệt độ T cũng là dương.

Так как научная мысль должна быть выражена с наибольшей четкостью, точностью, краткостью, не допускается никакой многозначности, двусмысленности, во всем должна быть соблюдена логическая последовательность, определенная организация всех языковых средств предъявляется на всех уровнях. В научном стиле речи распространены так называемые уточняющие пояснительные предложения и обороты, которые вводятся преимущественно союзами то есть (т.е.) и или. Например:

В огромном большинстве случаев расстворенное вещество не переходит в твердую фазу, т.е. из раствора вымерзает чистый растворитель.

Trong phần lớn các trường hợp, chất đã được hòa tan không chuyển sang dạng cứng, nghĩa là dung môi tinh khiết đông tách khỏi dung dịch.

По мере дальнейшего увеличения давления возрастание концентрации замедляется, стремясь в конце концов к некоторому пределу, или, как говорят, к насыщению.

Nếu tiếp tục tăng áp suất thì nồng đ tăng chậm lại, cuối cùng dừng lại giới hạn nào đó hoặc, như thường gọi, giới hạn bão hòa.

Особенно характерны для научного стиля речи вводные конструкции и обособленные обороты различного рода. Например:

Далее приведем рабочее тело в соприкосновение с охлодителем и подвергнем газ изотермическому (при температуре Т1) сжатию, причем он отдает некоторое количество тепла охладителю.

Tiếp theo, ta đưa chất sinh công cho tiếp xúc với chất làm mát và cho khí chịu nén đẳng nhiệt (ở nhiệt độ T1), đồng thời chất khí truyền cho chất làm mát một lượng nhiệt nào đó.

В эту группу предложений входят так называемые соединительно – дополнительные предложения, в которых обычно содержится дополнительная информация и деляется выраженная в них мысль. Например:

Хотя внутренние области электронных оболочек при соединении атомов в молекулу меняются мало, но движение внешних электронов может изменяться существенным образом, причем эти электроны как бы коллективизируются атомами.

Mặc dù các vùng bên trong của vỏ điện tử khi liên kết các nguyên tử thành phân tử ít thay đổi, nhưng sự chuyển động của các điện tử bên trong có thể thay đổi một cách đáng kể, hơn nữa các điện tử này dường như được tập hợp bởi các nguyên tử.

Для научного стиля речи характерны сложные предложения, в которых связь между главными и придаточными находится на грани сочинения и подчинения, или с так называемыми придаточными относительно распространительными, которые присоединяются к главному с помощью союза что. Эти предложения делают высказывание более четким, точным, законченным. Например:

При нагревании пластмасса плавится, что является одним из свойств пластмассы.

Khi nung nóng, nhựa bị nóng chảy và đây là một trong các tính chất của nhựa.

Требованиям четкости, однозначности высказывания в научном стиле речи служат придаточные определитсльно – выделительные предложения. Эти предложения используются преимущественно при выводе формул. Например:

В этой системе отсчета суммарный импульс частиц равен нулю:

m1v1 + m2v2 = 0

где v1v2 – скорости частиц.

Trong hệ thống tính toán này, tổng xung của các hạt bằng 0:

m1v1 + m2v2 = 0

ở đây, v1v2 là vận tốc của các hạt.

Таким же целям в научном стиле речи служат сложные бессоюзные предложения, госпутствующим типом являются предложения объясняющие, уточняющие. Например:

Характерной особенностью перехода лиофильного золя в гель является его обратимость: в соответствующих условиях гель может, вобрав в себя достаточное количество растворителя, снова превратиться в золь.

Tính chất đặc trưng chuyển keo ưa dung môi thành gel là tinh thuận nghịch của nó ở các điều kiện tương ứng, sau khi nhận đủ lượng dung môi, gel có thể lại biến thành keo.

Дело в том, что продольное растяжение стержня связано с сокращением его поперечных размеров: удлиняясь, стержень одновременно становится более тонким.

Vấn đề là việc kéo dài lâu lò xo gắn liền với việc làm giảm các kích thước ngang của nó: khi bị kéo dài, lò xo đồng thới trở nên mỏng hơn.

Научная мысль должна быть выражена наиболее рационально, сжато, ибо должна восприниматься сразу правильно и точно. В научном стиле речи весьма характерно употребление различных именных конструкций там, где в общелитературном языке наблюдается употребление придаточных предложений. Например:

1. условно – временные конструкции с предлогом при.

При вращении колеса турбины возникают огромные центробежные силы.

Khi quay bánh xe tuốc bin, xuất hiện lực li tâm lớn.

При падении груза сила тяжести совершает работу.

Khi vật nặng rơi, trọng lực sinh công.

2. причинно – целевые конструкции с предлогом для.

Для получения вакуума применяются специальные наносы.

Ta sử dụng bơm hút đặc biệt đ nhận chân không.

Для получения требуемого химического состава отливок производят расчет, шихты.

Đ đúc được sản phẩm có thành phần hóa học cần thiết, người ta tiến hành tính liệu lò.

3. конструкции, в которых указывается на взаимную связь явлений:

По мере дальнейшего повышения давления количество жидкости будет сначала возрастать, но затем возрастание сменится убыванием.

Nếu tiếp tục tăng áp suất thì lượng chất lỏng đầu tiên sẽ tăng, nhưng sau đó sự tăng sẽ chuyển thành sự giảm.

По мере сближения свойств жидкости и газа уменьшается и теплота перехода q между ними.

Do các tính chất của chất lỏng và chất khí tiếp cận nhau nên nhiệt chuyển hóa q giữa chúng giảm xuống.

Тем же требованиям краткости, сжатости в передаче научной информации служат причастные и деепричастные обороты, которые являются своеобразными эквивалентами придаточных предложений и позволяют сжимать их содержание. Например:

Работа, производимая над деформируемым телом, запасается в нем в виде упругой энергии.

Công sinh ra trên vật thể biến dạng được trữ trong vật dạng năng lượng đàn hồi.

В научном стиле речи можно выделить характерные синтаксические средства, способствующие передаче логического хода рассуждения. На синтаксическом уровне выражению логических связей способствуют такие конструкции и предложения:

1. безличные, иногда обобщенно – личные предложения, входящие в состав сложных в качестве главной части и указывающие на связь с предыдущим рассуждением, объяснением и т.п. Например:

Отсюда видно,  что перенос вещества прекратится, т.е. установится станционарное состояние.

Từ đây ta thấy rằng chất ngừng chuyển dời, nghĩa là tạo ra trạng thái dừng.

Из сказанного выше ясно, что наименее прочными будут чистые монокристаллы.

Từ vấn đ nêu trên rõ ràng rằng tinh thể đơn tinh khiết sẽ kém bền hơn.

2. сложное предложение, в котором выражается причинно -следственная связь, здесь логический вывод выражается словом поэтому (и поэтому), выполняющим функцию союза. Например:

Эти движения совершаются различными точками земного шара не с одинаковыми и не с постоянными скоростями, и поэтому система, связанная с Земной, неинерциальна.

Các điểm khác nhau của Trái đất thực hiện chuyển động này không phải với vận tốc như nhau và không đổi, và do đó, hệ thống liên kết với Trái đất là hệ thống không quán tính.

3. придаточные определительно – выделительные предложения, вводимые союзом откуда. Например:

Заряд, полученный всеми паралелъно соединенными конденсаторами, равен сумме зарядов отдельных конденсаторов, т.е. в случае двух паралелъно соединенных конденсаторов

Q = Q1 + Q2

откуда общая или эквивалентная емкость

C = C1 + C2

т.е. равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.

Điện tích do toàn bộ các tụ điện nối song song nhận được bằng tổng điện tích của các tụ điện riêng biệt, nghĩa là trong trường hợp hai tụ điện được nối song song

 Q = Q1 + Q2

từ đây suy ra điện dung chung hoặc điện dung đẳng trị

C = C1 + C2

nghĩa là bằng tổng điện dung của các tụ điện riêng biệt.

Таким образом, научный стиль речи как один из современных функциональных стилей имеет свои лингвистические особенности, обусловленные экстралипгвистическими факторами, связанными, в свою очередь, со спецификой построения и передачи самой научной мысли.

Специфическими чертами научного стиля речи являются:

обобщенно – абстрагирующий характер стиля, с чем связано отсутствие эмоциональных характеристик (исключение составляет полемическая статья);

• минимальная степень конкретизации речевых средств;

• номинативный характер стиля;

• использование определенных средств для передачи информации с наибольшей точностью и однозначностью, в строгой логической последовательности.

Необходимо отметить, что организация всех языковых возможностей в научном стиле речи подчинена характеристике действия (а не деятеля), различных обстоятельств, при которых протекает действие, а также характеристике отношений между явлениями.

Исходя из все выше сказанного, можно приходить к выводу о необходимости уделять специальное внимание работе над научным стилем речи на уроках изучаемого студентами языка.

IV. Заключение

Процесс обучения научной речи является важной частью процесса обучения иностранному языку студентов технических вузов. Задачи отбора материала для обучения, задачи лингвистического анализа и описания, методической организации материала могут быть рещены по – разному. В практике преподавания иностранного языка студентам в технических вузах можно отметить два подхода к решению вопроса о том; как должен быть представлен материал по научной речи в учебном пособии.

1. Обучение научной речи идет параллельно с обучением другим стилям речи: разговорному, художественному. В учебниках такого рода тексты по научной речи включены в общую ткань учебника и переплетаются с текстами из художественной литературы, диалогами, деловыми текстами. Естественно, что грамматический материал не дифференцирован в отношении стиля речи, методическая организация не учитывает характера   речи. Это так называемые учебники и пособия общего типа.

2. Научная речь рассматривается как самостоятельный предмет обучения. Ее лигвистическое описание целенаправлено, дифференцировано и базируется на всем объеме грамматического материала, зафиксированного при анализе научных текстов. Оно опирается на сематико-цилтаксическую основу научного языка определенного цикла наук. Исходя из особенностей     научного стиля как ясности, логичности, сжатости, точности и т.д., станет ясно, что необходимо тщательное описание языковых средств научного стиля речи в их системе и взаимосвязи. Поэтому презентация языкового материала должна соответствовать грамматической системе языка науки и определяться этой системой.

Цель обучения – развитие научной речи на основе грамматической системы, присущей научному языку в целом. В эту систему вхдцят и стилистически маркированные черты научного языка в целом.

Лингвистическое исследование языка научно – технической литературы бесспорно доказывает, что вся научно – техническая во всех ее разновидностях совокупно представляет собой определенный функциональный стиль речи, обладающий характерными осбенностями, выделяющими научно техническую литературу (НТЛ) в особую категорию средств языкового общения.

Нужно отметить, что особенности синтаксиса научного стиля, хотя и присущи НТЛ на любом языке, тем не менее не переходят однозначно из языка в язык, а в каждом отдельном языке выражаются своеобразно. Это своеобразие следует учитывать при переводе изучаемого языка на родной и наоборот.

Литература

  1. М. Н. Кожина. Стилистика русского языка. Москва, “Просвещение”, 1977.
  2. Русский язык в нефилологическом вузе. Сб.статей. Москва, “Русский язык”, 1985.
  3. В. В. Морковкин. Язык как проводник и носитель знания. Ж. Русский язык за рубежом, N°1-2б 1997.
  4. А. Вежбицкая. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
  5.  Д. Лухьенбурс. Дискурсный анализ и схематическая структура. Вопросы языкознания, N°2, 1996.

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

К вопросу о синтаксисе научного стиля речи в целях изучения иностранного языка (1)

Posted by daothu09 on July 31, 2009

14 = Tieu luan 2 - 2001 

ДАО Хонг Тху (Dao Hong Thu)

1.Введение

В любом исследовании, посвященном дифференциации того или иного языка, в той или иной мере уделяется внимание стилевым особенностям научной прозы. Проблема стиля рассматривается при этом как в общем, так и в частном плане, т.е. определяется характер стиля; предлагаются его классификации; он описывается как некакая совокупность или исследуются отдельные стилевые черты.

Исторически исследователи языков науки и техники больше интересовались научной терминологией, давно и надолго языковеды избрали предметом своего пристального внимания художественную речь. В итоге, не смотря на то что первая специальная работа, посвященная языку науки, появилась в 30-е гг. XX века (мы имеем в виду монографическое исследование Л.Ольшки), до сих пор научный стиль еще недостаточно изучен. В Ханойском Технологическом Университете, где в основном используется тодько язык научно – технической литературы, проблема изучения намного стиля для улучшения эффективности учебного процесса до сих пор почти не имеет места в системе исследовательских работ университета.

Современное быстрое развитие научной литературы, необходимость скорейшего ее перевода на различные языки и другие причины побуждают лингвистов активнее заниматься проблемами научной речи. Начиная с 60-х гг. появляются исследования, где язык науки рассматривается и оценивается постольку, поскольку речь идет о стилях и стилистике в целом: описания, специально посвященные научной речи, ее общей характеристике, жаирово – стилевой дифференциации; наблюдения над отдельными ее особенностями; работы по прикладному языкознанию, в которых материалом и объектом исследования нередко является та же научная речь.

Особо   следует   сказать   об   описаниях   научного   стиля, вызванных к жизни потребностями методики преподавания любого иностранного языка, в которой уже давно возобладала ориентация на функционально – стилевое расслоение современного литературного языка, на учет не только лингвистических, но и экстралингвистических факторов, так как для эффективного освоения знания изучаемого языка, приемов и способов его использования, нужно как следует заниматься объективными особенностями того или иного стиля, прямо из специфики речевого общения.

Язык призван наилучшим образом обслуживать общение человека в разных сферах его общественной жизни. С развитием научного знания, появлением потребности обмена мнениями в области науки в указанную сферу втягиваются определенные средства национального литературного языка, создаются особые языковые организации, которые наиболее эффективно (с точки зрения говорящих и пишущих на данном языке) обеспечивают именно эту часть общественной речевой практики. Являясь подсистемой общелитературного языка, сложившись исторически, научный стиль неповторимым образом сочетает языковые признаки, часть которых своеобразно используется в других функционально – речевых разновидностях. В свете сказанного научный стиль следует понимать как совокупность ресурсов общелитературного языка, получивших определенное функциональное назначение, т.е. более или менее выдержанное единство языковых средств, которым характеризуется как отдельное высказывание, так и целый ряд высказываний.

Анализируя и оценивая данную функциональную разновидность современного русского языка, мы исходим из того, что научный стиль лишь отчасти создается особыми, стилистически маркированными средствами, а главным образом он создается явлениями, общими для литературного языка, но целенаправленно организованными, функционирующими иначе, нежели в речи разговорно – бытовой, общественно политической и тем более художественной. Из конкретного исследования функциональных стилей мы приходим к выводу, что пока нет материалов, в которых удалось показать связь с каждым из стилей специфических элементов языка, особых форм и конструкций, невозможных в других стилях или выступающих в них как инородное тело.

Каждый из стилей, безусловно, обладает не только абсолютными, но и реляционными фонетическими, грамматическими, композиционно – синтаксическими и другими свойствами, создающими стилевую специфику или сопутствующими ей и соответственно оцениваемыми при описании стилей. Поэтому стилистическое исследование всегда или почти всегда сопровождается сопоставлением (в явной или неявной форме) с другими функциональными стилями.

Научный стиль осознается таковым прежде всего потому, что существуют другие функциональные стили, которым он противопоставляется или с которыми, наоборот, соотносится. Их отличия прослеживаются в количественном и качественном распределении лексем и синтаксических конструкций, в морфологической и фонетической вариантности и т.п.

Исследование проблемы синтаксиса научного стиля речи часто требует сопостаатения научной речи с другими функционально организованными системами языковых средств.

П. Особенности синтаксиса научного стиля речи

Научный стиль речи – это широкое понятие, охватывающее множество стилевых разновидностей данного стиля современного русского языка. Известно несколько типов членения научного стиля речи на подстили, в основу которых положены экстралингвистические факторы:

1. членение в зависимости от функции и адресата:

собственно – научный

научно – технический (технологический)

научно – популярный

научно – фантастический

2. членение в зависимости от сферы общения:

естественнонаучный (химия, физика, математика и др.)

научно – технический (химическая технология, механика, машиностроение и др.)

гуманитарно – научный (лингвистика, история, экономика и др.)

Следует иметь в виду, что открытия в области естествования, техники обусловили рост каждой отдельной отрасли науки, рост ее лексического состава, а следовательно, и терминологии. Научный стиль речи в этой работе понимается как стиль естественнотехнической литературы.

Анализ языка различных научных дисциплин: химической технологии, физики, математики и др. показал, что разница в языке каждой из них не в том, как говорят, а в том, что говорят, т.е. различие на уровне терминов и номенклатуры науки. Исходя из потребностей методики преподавания языка, считаем целесообразным рассматривать стиль естественнотехнических дисциплин как единый научный стиль речи.

В языке науки мы встречаемся с теми же языковыми средствами, что и в общелитературном (исключение составляет узкоспециальная и терминологическая лексика), но экстралингвистические,  внеязыковые,  характерные  именно для научного стиля речи.

Исследование научного стиля речи ведется на разных уровнях – на лексическом, морфологическом, синтаксическом, на уровне построения текста. На основании анализа научно – технической литературы научного стиля речи можно выделить целый ряд специфических лингвистических особенностей, присущих именно данному функциональному стилю.

При исследовании научного стиля речи подчеркивается преобладание номинативных конструкций стиля над глагольными. Это обусловлено тем, что научная мысль должна быть выражена с максимальной точностью, однозначностью, а глагол часто может быть многозначным, употребляться в переносном значении; глагольно – именные сочетания не допускают    этого    и    придают    высказыванию    необходимую
точность,     четкость     и     однозначность.     Например,     сравним следующие глагольно – именные сочетания и соответствующие им глаголи:

Сообщить заряд – зарядить

Вступать в реакцию – реактировать

Совершать колебание – колебаться

Приходить во вращение – вращаться

Испытывать отклонение – отклоняться

Иметь отличие – отличаться

Находить применение – применяться

Ясно, что устойчивые глагольно – именные сочетания более однозначно передают мысль, а необходимая точность и четкость достигается еще и тем, что к существительным в этих сочетаниях могут присоединяться согласованные и несогласованные определения. Большое количество именных конструкций в научном стиле речи – один из факторов. обусловивших преобладание формы родительного падежа (39%) по сравнением с винительным (15%). Это объясняется тем, что родительный падеж является преимущественно приименным, а винительный – приглагольным.

С господством в научном стиле речи различного рода именных построений связаны своеобразные средства, используемые в научных текстах для выражения предикативности. Предикативные слова являются словами с глагольной или неглагольной морфемами, обладающие первичной функцией глагола – функцией предиката.

В качестве специфической черты научного стиля речи отмечается наличие в нем большого количества сложных предложений. Мы сделали эмпирическую попытку подсчитать количество простых и сложных предложений в учебниках химии и электротехники. Было взято 1425 предложений из учебника химии и 1327 предложений из учебника электротехники. Подсчеты показали, что примерно 50% составляют сложные предложения и 50% – простые, но простые в большинстве своем являются осложненными, т.е. дополненными различными типами вставных оборотов.

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

Проблема терминологии научно – технической литературы в изучении синтаксиса научного стиля речи (в русском и во вьетнамком языках) – 1

Posted by daothu09 on July 30, 2009

13 = Tieu luan 1 - 2001

Дао Хонг Тху

Dao Hong Thu

I. Введение

Стало ясно, что в процессе обучении студентов технических вузов иностранным языкам важнейшую роль играет изучение терминологии научно – технической литературы и применение научных терминов в переводе по определенным областям науки и техники.

Лингвистическое исследование языка научно-технической литературы (НТЛ) четко показывает, что вся НТЛ во всех ее разновидностях совокупно представляет собой определенный функциональный стиль речи, обладающий характерными особенностями, выделяющими НТЛ в особую категорию средств языкового общения.

Характерные особенности НТЛ распространяются как на ее лексику, так и на грамматику и на стилистические признаки. При этом нужно отметить, что все эти особенности, хотя и присущи НТЛ на любом языке, часто не переходят однозначно из языка в язык, а в каждом отдельном языке выражаются своеобразно. Это своеобразие имеет количественный и качественный характеры.

Качественное своеобразие выражается в том, что в разных языках для передачи одних и тех же отношений или характеристик употребляются не идентичные средства языка; обычно лексические средства заменяются грамматическими и наоборот. Количественная оригинальность воплощается в различной частотности употребления тех или иных лексических, грамматических или стилистических средств.

В системе синтаксиса научного стиля речи наиболее всеобъемлющим признаком является большая насыщенность предложений в тексте специальными терминами и терминологическими словосочетаниями.

Структура терминов и терминологии той или иной области науки или техники в разных языках не одинакова. Научно-техническая терминология обычно представляет собой наиболее подвижный пласт лексики, подверженный постоянному и интенсивному обогащению, а подчас и изменению, обусловленному научно обоснованной унификацией терминологии в той или иной области знания.

Например, происходит в современной ядерной физике, где в настоящее время термин атомный постепенно вытесняется унифицированным термином ядерный: ядерное горючее, термоядерная реакция, ядерное оружие….

Пути этих изменений подвержены определенным закономерностям, которые в свою очередь основываются на национальных особенностях как терминов, так и терминологии в целом. Существует множество определений для понятия «термин». Одновременно имеется существенная разница между понятиями «слово» и «термин».

Слово, как правило, многозначно. Конкретизация того или иного значения слова обеспечивается каждый раз контекстом. Именно контекст ликвидирует многозначность слова, ограничивая сферу его соотнесенности.

Термин – это тоже слово, но обладающее совершенно иными характеристиками. Термином может быть слово или словосочетание, по соотнесенность их всегда однозначна. Термин всегда указывает на одно понятие или один объект (либо несколько одинаковых объектов).

II. Термин НТЛ и его значение в системе синтаксиса научного стиля речи

Термином в НТЛ обычно называют слово, слово и словосочетание, слово и лексикализованное словосочетание, существительное и субстантивное лексикализованное словосочетание.

Термины в НТЛ обычно возникают различными путями:

• использование слов общенародного языка в специально терминологическом значении (например, палец, нога, нож, пята);

словосложение (например, машиностроение, папмашина, электротехника, самолет, луноход);

•   словообразование с помощью различных суффиксов;

• префиксов (например, переключение, выключение, припыл, растворение, расцепление, приводнение);

образование различных терминологических словосочетаний (например, электрическая машина, химический элемент, заряженная частица, энергия магнитного поля).

Исследователи научного стиля рассматривают понятие «термин» как элемент профессиональной знаковой ситуации, в которой в процессе коммуникации участвуют: люди (специалисты определенной области), вещи (тематическая основа), термины и понятия (основные единицы мышления специалистов). Для отличения термина от нетермина он считает достаточным указать на то, что под термином понимается слово или лексикализованное словосочетание, требующее для установления своего значения в соответствующей системе технических понятий построения дефиниции. Польский ученый М.Мазур определяет термин как «техническое наименование, требующее определения».

В разных языках термины для обозначения тех или иных понятий создаются не одинаковыми путями, так что внутренняя форма слова оказывается для эквивалентных терминов различной, что часто влияет на дальнейшее словесное окружение.

Важным свойством термина НТЛ является его краткость и способность   давать   различные   производные,   необходимые   для дифференциации понятий. В связи с этим в технике наблюдается такое положение, когда для обозначения какого-либо понятия в системе  терминологии допускается  наличие двух  параллельных терминов,    один    из    которых    характеризуется    максимальной точностью, а другой – максимальной краткостью. Например:

* термин; многофазный коллекторный двигатель параллельного возбуждения с двойным комплектом щеток;

* и его дублет: двигатель Шраге.

Естественно, что второй термин находит наиболее широкое распространение благодаря своей краткости.

Исследование показывает, что значениями слов могут быть формальные понятия. Однако, при этом всегда стоит вопрос о том, где же кончается это содержательное понятие и начинается формальное; где кончается (в случае терминов) область соответствующей науки и начинается область языка.

Думается, что языковым значением термина вполне логично признать часть полного понятия, возникшую в результате его сокращения. В науке обычно понятие выражается более сложными структурами суждений, цепей суждений, систем суждений. Например, термин кислота выражает понятие о кислоте, благодаря тому, что он входит в систему суждений определенного типа: «… вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет, есть кислота», «кислота вступает в реакции» и т.п.

Следовательно, в самом термине кислота собирается вся та совокупность значений и смыслов, которая принадлежит другим знакам во всех перечисленных положениях. Иначе говоря, термин кислота выступает как знак сокращения для всех этих утверждений, и только благодаря этому он является выражением понятия.

Само сокращение вытекает из потребности общения, из необходимости оперировать часто одними и теми же техническими понятиями и касается также сложных описаний. В описании таких понятий встречаются новые термины, которые приходится заменять на новые описания.

Ниже дан перечень терминов, полученных всеми понятиями, связанными с параллельной классификацией исходного понятия коррозия   металлов.   Легко   представить,   какие   трудности   для развития   этой   науки   может   вызвать   применение   вместо   этих терминов серий дефиниций, раскрывающих современный уровень этого понятия. Рассмотрим следующий пример:

Термины для понятий, входящих в классификацию коррозии металлов (по характеру коррозионного процесса):

А. Химическая коррозия;

Б. Электрохимическая коррозия.

1. По характеру деполяризации: 

• коррозия с водородной деполяризацией;

коррозия с окислительной деполяризацией;

• коррозия с металлической деполяризацией.

2. По характеру коррозионных элементов:

•   структурная коррозия;

контактная коррозия;

коррозия под напряжением.

3. По характеру ограничения скорости:

•   коррозия с катодным ограничением;

•   коррозия с диффузным ограничением;

•   коррозия с концентрационным ограничением.

Термины для понятий, входящих в классификацию коррозии металлов (по характеру коррозионной среды):

А. Газовая коррозия;

Б. Атмосферная коррозия;

В. Жидкостная коррозия.

1. Кислотная коррозия:

• щелочная коррозия;

• солевая коррозия;

• морская коррозия;

• речная коррозия.

2. коррозия с полным погружением;

коррозия с переменным погружением;

• капельная коррозия;

• струевая коррозия.

Термины для понятий, входящих в классификацию коррозия металлов (по характеру разрушения):

А. Равномерная коррозия;

Б. Неравномерная коррозия.

1. Местная коррозия;

2. Коррозионные трещины.

Из совокупности перечисленных выше дефиниций, раскрывающих обычно содержание полного понятия, в результате сокращения остается только одна, первая дефиниция. Остается только одно, первое понятие, закрепляемое в качестве языкового научного значения соответствующего термина. В ней перечисляются так называемые существенные признаки, которые зафиксированы в языковом значении термина и позволяют отличить   одного   понятие   от   других   понятий   того   же   рода, выделяемых по одному и тому же основанию деления.

Данные выше эти понятия в классификации лежат с данным понятием на одной классификационной горизонтали и называются в логике соподчиненными. Например:

* Очистка газа – удаление из газа вредных или балластных примесей;

* Грубая очистка газа – очистка газа, при которой остаточное содержание примеси свыше 1г на 1нм2. (языковое научное значение термина);

* Средняя очистка – очистка газа, при которой остаточное содержание   примеси   менее   1г   и   свыше   100мг   на   1нм2. (соподчиненное понятие);

* Тонкая очистка – очистка газа, при которой остаточное содержание примеси менее 100 мг на I нм . (соподчиненное понятие).

Из выше показанного видно, что языковым значением термина грубая очистка будет понятие, противопоставленное в классификации очистки газа по признаку «величины остаточного содержания примеси» понятиям, соотносимым с терминами средняя очистка и тонкая очистка. Они лежат с этим понятием на одной классификационной горизонтали и являются понятиями соподчиненными.

Существенные признаки. перечисляемые в одной дефиниции, устанавливающей значение термина, выполняют дифференциальную функцию – они отграничивают данное значение внутри значений одного и того же рода от других, соподчиненных данному значений (по одному и тому же основанию деления).

Таким образом, между языковыми научными значениями терминов и более глубокими понятиями, вкладываемыми в эти же термины той же наукой, есть существенные различия.

Значения терминов НТЛ, как и значения слов общего языка, являются чисто языковыми категориями. Например, говоря о значении слова кислота, прежде всего имеется в виду область химии, а по поводу слова причина или причинного союза – трактовать о причинности в мире.

С таким пониманием языкового значения термина, как устанавливаемого одной дефиницей, вполне согласуется мысль Ф.Энгельса о том, что дефиниции не имеют значения для науки, потому что они всегда оказываются недостаточными.

Как видимо, в значениях слов общего языка содержатся те дифференциальные признаки, которые позволяют отличить бытовой объект среди родственных объектов бытового окружения. Например:

* термины атомная бомба, водородная бомба, покинув окружение понятий, связанных с расщеплением атома, стали в ряд с другими видами бомб (зажигательной, фугасной);

* и относительно этих старых видов вооружения на бытовой почве определяются их признаки и возникает бытовое значение этих слов.

Как видно, что для установления значений слов общего языка в толковых словарях не строятся дефиниции. Для выявления значений тех же слов все же создаются классификации и дефиниции, то устанавливаются значения терминов соответствующей науки, а не слов общего языка.

Таким образом, неотъемлемым свойством термина является его однозначность в пределах данной области науки или техники. В пределах этой области знания значение термина становится независящим от контекста.

III. Научный термин в соотношении с научным понятием

Как известно, в логике существует деление понятий на общие, единичные, собирательные.

Общим понятием называют такое понятие, которое охватывает множество однородных, обладающих некоторыми общими признаками вещей, явлений, отношений. Например, термину гидродинамическая муфта соответствует общее понятие, так как он приложим к множеству усфойс1н, обладающих некоторыми общими, но существенными признаками. Это множество составляют все те гидропередачи, которые передают крутящий момент без преобразования и не имеют внешней опоры для восприятия крутящего момента.  Это множество   в   свою   очередь   может   быть   разделено   дапее   на подмножества.

Единичным понятием называют такое понятие, которое относится к одной какой-нибудь веши, явлению, отношению. Например, если понятие турбобур в настоящее время является общим, то первому турбобуру Копелюшникова в момент его создания соответствовало единичное понятие, и его объем па виды тогда не мог быть разделен.

В   теории   терминологии   к   таким   единичным   понятиям относят    понятия    о    конкретной    массовой     промышленной продукции, некоторых способах и методах ее изготовления. Они воспроизводятся по одному и тому же образцу, технологическому циклу, рецепту заданное число раз. По существу объем таких понятий, как и у единичного понятия, всегда одна вещь, явление или отношение.

Для единичного понятия, как известно, определение через ближайший род и видовое отличие построить невозможно, так как для него можно указать ближайшее родовое понятие, но нельзя указать видовое  отличие, выделяющее     его среди соподчиненных понятий. Поэтому каждое такое понятие в технике отличается от близких ему понятий о конструкциях, способах, методах, величинах и т. п. не признаком – видовым отличием, а своим набором ряда иногда разнородных признаков.

Однако такие описания не менее точно устанавливают значения соответствующих номенклатурных наименований и место выражаемых ими понятий в системе понятий соответствующей области знания. Таким образом отграничивасюя термин от номенклатурного наименования.

Отграничивают его и от общего названия. Примером такого общего названия является словосочетание гидростатические преобразователи. Ясно, что для зтого словосочетания нет общего основания деления.

Гидростатический насос – насос, в котором механическая энергия приводного двигателя преобразуется преимущественно в гидростатическую энергию потока жидкости, создаваемого при вытеснении ее из рабочих камер вытеснителями;

Гидровтигателъ – двигатель, в котором гидростатическая энергия потока жидкости преобразуется в механическую энергию входного звена в результате наполнения жидкостью рабочих камер в перемещения вытесняемых тел (поршней, лопастей, шестерен, винтов, мембран);

• Преобразователь давления – устройство, предназначенное для преобразования энергии одного потока рабочей жидкости в энергию другого потока с другими значениями давления и расхода;

Гидроакктмулятор – устройство, предназначенное для накапливания гидростатической энергии и энергии жидкости с целью последующего использования ее в гидроприводе.

Как ясно, что здесь  нет общего родового понятия (нет деления гидростатических преобразователей на виды – преобразователи, произведенного на основании характера преобразования энергии).

Из сопоставления видно, что ближайшие родовые понятия у этих четырех понятий разные – насос, двигатель, устройство, аккумулятор отсутствует первый признак логического отношения соподчинения: признак общего рода (общее у всех этих понятий, однако, есть – преобразование энергии).

Для точного раскрытия содержания какого-либо понятия теории, науки, построения его дефиниции целесообразно строить классификацию, выявляющую место этого понятия, и понятия, с ним связанные. Им является более широкое по отношению к нему понятие той же категории процессов. Например, термин коррозия металлов определяется как «разрушение металлов, вследствие электрохимического взаимодействия с внешней средой».

Для того чтобы правильно установить признак – видовое отличие в классификации, необходимо произвести деление объема этого ближайшего родового понятия коррозия металлов «по характеру коррозионного процесса». По этому основанию деления существует и второе соподчиненное этому же родовому понятию понятие – химическая коррозия., и т.д. Например:

Коррозия металла  – разрушение металла вследствие химического и электрохимического взаимодействия его с внешней средой;

Химическая коррозия – коррозия металлов, не сопровождающаяся появлением электрического тока (при взаимодействии металлов со средой);

Электрохимическая коррозия – коррозия металлов сопровождающаяся  появлением  электрического  тока  (при взаимодействии металлов со средой).

Из выше отмеченного видно, что это понятие противопоставлено соподчиненному понятию химическая коррозия. У них общее ближайшее родовое понятие, но разные (хотя и одного типа – одно и то же основание деления) видовые отличия.

Однако эта одна дефиниция вовсе не исчерпывает содержание того понятия, которое в науке соотносимо с термином электрохимическая коррозия. Можно получать следующую дефиницию электрохимической коррозии: «коррозия металлов, сопровождающаяся появлением электрического тока (при взаимодействии металлов со средой)». В этой дефиниции перечислены так называемые существенные признаки. Это понятие так и называется соподчиненным понятием.

Наука вычленяет отдельные, характерные стороны этого понятия. Такие понятия, которые выражают отдельные стороны этого объекта (например, ею’физические свойства, химическое строение и т. д.), являются лишь понятиями отдельных признаков объекта, элементами отражающего его единого содержания понятия.

В действительности в технике существует деление объема того же понятия электрохимическая коррозия на виды не но одному, а по трем независимым по отношению друг к другу признакам:

1) но характеру деполяризации;

2) по характеру коррозионных элементов;

3) по характеру ограничения скорости коррозии.

Такой вид классификации называется в терминологической практике параллельной. Она состоит из трех деревьев.

В результате характеристика содержания, входящею в нее исходного понятия электрохимическая коррозия складывается из того числа независимых признаков, сколько основании деления положено в основу этой параллельной классификации. Однако и эта дефиниция не исчерпывает содержание того понятия, которое соотносимо в науке с термином электрохимическая коррозия. Например: Состав параллельной классификации электрохимической коррозии:

1. Классификация   по   характеру  деполяризации   (независимый признак);

2. Классификация по характеру коррозионных элементов (независимый признак);

3. Классификация по характеру ограничения скорости коррозии (независимый признак).

Каждое из трех деревьев параллельной классификации объединяет еще группы видовых понятий. Признаки, положенные в основание деления, здесь уже являются производными, зависимыми, вытекающими из тех независимых признаков, которые были положены в основание деления объема исходного понятия электрохимическая коррозия в параллельной классификации.

В итоге, полное содержание понятия, соотносимого в науке с термином электрохимическая коррозия, раскрывается не одной дефиницией, а совокупностью дефиниций трех типов:

• существенные признаки, отграничивающие этот вид коррозии от химической коррозии (и указывающие па связь с более широким понятием);

• независимые признаки, которые характеризуют отдельные стороны всякой электрохимической коррозии (в данном случае их – три);

• содержание частных видов коррозии, входящих во все три дерева (производные признаки).

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »

Văn bản khoa học kĩ thuật – cách mở nghĩa và dịch sang tiếng Việt

Posted by daothu09 on July 24, 2009

7 = 04-19997 = 04-1999 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Hồng Thu

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngôn ngữ có quan hệ trực tiếp với xã hội, với dân tộc sáng tạo và sử dụng nó. Mỗi ngôn ngữ đều phát triển gắn liền với lịch sử của dân tộc mình, nhưng phát triển một cách độc lập, theo những qui luật bên trong của mình. Cấu tạo của ngôn ngữ, nghĩa là thành phần từ vựng của nó với quỹ từ vựng cơ bản và cấu tạo ngữ pháp là khác với các ngôn ngữ khác. Không chỉ có hình thái từ khác với hình thái từ của tiếng mẹ đẻ, mà cả các quy tắc kết hợp từ trong câu đôi khi hoàn toàn không tương ứng với các qui tắc kết hợp từ trong tiếng mẹ đẻ của người học.

Để hiểu được bài đọc bằng ngoại ngữ, người học cần:

1. biết nghĩa từ bằng ngoại ngữ đang học;

2. biết cấu trúc ngữ pháp của ngoại ngữ đó, nghĩa là nguyên tắc thay đổi từ và kết hợp từ trong câu;

3. biết rõ nội dung cụ thể của bài đọc.

Trong tiếng Anh, các yếu tố phân tích chiếm ưu thế. Quan hệ giữa các từ được xác định bởi trật tự từ trong câu và các thành phần câu. Ở đây không có sự thay đổi vị trí giữa phó từ và chủ ngữ, ví dụ:

The teacher has taken the book.

Nếu thay đổi vị trí của phó từ và chủ ngữ thì câu sẽ không thể được chấp nhận về mặt nghĩa từ: The book has taken the teacher!

Hệ thống thời và thể của động từ tiếng Anh phức tạp. Thường trong các câu, ngôi và số được xác định bởi các trợ động từ, ví dụ:

Does this drawing show two parts of a hyperbolic curve?

Do they draw an asymptote?

Số lượng vĩ từ trong ngữ pháp tiếng Anh khá ít, tất cả chỉ có 5 loại vĩ từ là: -s, -ed, -ing, -er, -est. Ba vĩ từ đầu giữ nhiều chức năng. Vĩ từ -s có thể biểu thị:

– danh từ số nhiều: These books are over there on the table.

– ngôi thứ ba số ít của động từ ở thời hiện tại đơn giản: My mother works in the shop.

– sở hữu: I have my father’s personality.

Vĩ từ -ed có thể biểu thị:

– quá khứ đơn giản của động từ qui tắc: He lived in Hà Nội.

– phân từ II của động từ ở thời hiện tại hoàn thành: She has written the letter.

– phân từ II của động từ bị động: The letter was written yesterday.

Vĩ từ -ing có thể:

– biểu thị hiện tại tiếp diễn của động từ: We are learning English now.

– là danh động từ: Dipping into the solution is a thermometer graduated to read in small fractions of a degree.

– là tính động từ: That student sitting over there is my friend.

Trong quá trình giảng dạy  ngoại ngữ cho sinh viên thuộc khối khoa học tự nhiên, chúng tôi thấy có thể áp dụng phương pháp dịch cơ bản gồm:

– dịch tự do hay dịch tùy ý;

– dịch theo nghĩa từ;

– dịch đúng ý tác giả, theo văn phong cần thiết.

1. Dịch tự do là phương pháp truyền đạt sang tiếng Việt nội dung cơ bản của bài dịch, dựa trên cơ sở kiến thức đã nắm vững về ngữ pháp và từ vựng. Phương pháp này có thể thực hiện ở dạng viết hoặc nói. Đây là giai đoạn đầu trong quá trình mở nghĩa bài đọc được trình bày bằng tiếng nước ngoài.

Dịch tùy ý như dịch – tóm tắt, dịch – trích dẫn và chú giải theo văn phong kĩ thuật chuyên ngành đạt hiệu quả khi người dịch có lượng kiến thức nhất định về ngữ pháp và từ vựng, cũng như kiến thức về lĩnh vực khoa học và kĩ thuật chuyên ngành đó. Vì vậy, phương pháp dịch này được tiến hành ở các khóa học những năm cuối.

2. Dịch theo nghĩa từ cho phép mở nghĩa bài dịch đúng và đầy đủ hơn, song còn chưa tương ứng được với các chuẩn mực của tiếng mẹ đẻ. Phương pháp dịch này không là mục đích của chúng ta, mà chỉ được sử dụng như một phương tiện để mở nội dung bài dịch một cách đầy đủ hơn với sắc thái riêng của bài rất cần thiết khi cần dịch các cụm từ không có tương đương của tiếng mẹ đẻ.

3. Dịch tương đương (dịch đúng ý tác giả) là mục đích quá trình học của chúng ta. Đây là phương pháp dịch truyền đạt đúng và đủ nội dung nguyên bản bằng chuẩn của tiếng mẹ đẻ.

Dịch là một quá trình phức tạp gồm các bước dịch liên kết và chuyển tiếp cho nhau.

Khi bắt đầu tiến hành dịch, chúng tôi cho rằng trước hết nên:

a. đọc nhẩm toàn bộ hoặc từng phần bài dịch để hình dung được nội dung khái quát của bài đọc. Nên đọc vài lần.

b. sau khi tự làm rõ nghĩa nội dung khái quát của đoạn cần dịch, nên bắt đầu dịch từng câu riêng biệt.

– phân định thành phần câu, xác định các mối liên kết giữa các từ riêng biệt cần thiết hơn nghĩa riêng của từng từ.

– tách riêng các từ mới và sau khi liên kết giữa các từ đã được thiết lập, nghĩa là chức năng của các từ riêng biệt đã rõ ràng, nên bắt đầu tìm các nghĩa tương ứng của chúng trong từ điển. Từ mới không cần thiết phải tìm theo trật tự trong bài mà phụ thuộc vào các chức năng của chúng trong câu. Nên bắt đầu từ việc mở nghĩa các thành phần chính trong câu là chủ ngữ và vị ngữ, sau đó là tân ngữ trực tiếp v.v. Đây là phần cốt lõi có các từ giải thích khác bao quanh. Sau đó dịch đến các phần câu kế tiếp vị ngữ cho đến hết câu một cách liên tục. Dịch theo trật tự như vậy thì việc biết rõ nghĩa các từ cơ bản sẽ giúp đoán được nghĩa các từ mới có liên quan, ví dụ: Nhận được …… của bạn tôi, tôi viết ngay trả lời anh ấy.

Nếu gốc từ đã rõ nghĩa thì không nhất thiết phải tìm từ phái sinh bởi vì sinh viên cần biết nghĩa các phụ tố. Thông thường, do từ được sắp xếp trong từ điển ở dạng cơ bản, nên các từ mới cần loại bỏ vĩ tố -es, -ed, -ing, -er, -est. Đôi khi cũng cần loại bỏ hậu tố và tiền tố bởi vì trong một số từ điển không phải lúc nào cũng có tất cả các từ phái sinh cùng các phụ tố phổ biến. Ví dụ, từ unlimited cần tra nghĩa của từ limit, unescapable – to escape, unavoidable – to avoid. Để dịch từ inaccessibility chỉ cần tìm nghĩa gốc từ access và v.v.

Ví dụ về trật tự dịch các từ: With the introduction of the new method into our work the workers of our plant have greatly increased the labour productivity. (Với việc đưa vào công việc một phương pháp mới nên công nhân nhà máy chúng tôi đã tăng được một cách đáng kể hiệu suất lao động.).

Trong câu dịch này (theo đúng trật tự các từ trong câu) nghĩa câu được mở đúng, nhưng phần lớn câu dịch không theo đúng văn phong tiếng Việt. Để phù hợp với tiếng Việt hơn, theo chúng tôi nên dịch như sau: Công nhân nhà máy chúng tôi đã tăng năng suất một cách đáng kể do áp dụng phương pháp mới vào quá trình sản xuất.

c. Bước cuối cùng của phần dịch là chỉnh lại câu theo văn phong chuyên ngành kĩ thuật đại cương hoặc chuyên ngành. Không nhìn lại văn bản gốc, dựa trên nghĩa câu đã mở, nên truyền đạt toàn bộ nội dung bài cần dịch bằng tiếng mẹ đẻ theo đúng văn phạm. Trong những trường hợp cần thiết, có thể thay đổi trật tự từ, câu phức có thể chuyển thành câu đơn và ngược lại. Không bao giờ quên rằng, chúng ta dịch không phải các từ riêng biệt, mà là các từ trong một liên kết – câu, truyền đạt không phải nghĩa các từ riêng biệt, mà cần thể hiện được bằng tiếng mẹ đẻ theo đúng ý của tác giả. Ví dụ: 

It is due to the fact that …… Điều này là do ……
The first thing to do is …… Trước tiên cần làm là ……
This point must be born in mind. Cần chú ý điểm này.
The voltage is as high as 2000 volts. Điện áp đạt tới 2000 V.

Khi dịch, các khó khăn chủ yếu phát sinh là do có sự khác nhau đáng kể về các chuẩn ngôn ngữ cần dịch và tiếng Việt. Những khó khăn đó có thể được thể hiện ở các điểm sau:

a. Trật tự từ:

– khi dịch theo nghĩa từ, trật tự từ có thể làm câu dịch không lưu loát, truyền đạt không sát nghĩa và đôi khi còn thay đổi ý câu, ví dụ: There is a book on the table. Tiếng Việt sẽ là: Trên bàn có một quyển sách. Nếu dịch: Quyển sách ở trên bàn; thì tiếng Anh sẽ là: The book is on the table. Trong các trường hợp có mạo từ thì có thể dịch là “một” hoặc không dịch.

– trong tiếng Anh, văn phong khoa học kĩ thuật phổ biến là câu bị động, trật tự từ C-V, nhưng trong tiếng Việt sẽ là ngược lại, ví dụ: In this article a new design of the device is described and some new methods are recommended. (Trong bài báo này mô tả thiết kế thiết bị mới và chỉ dẫn vài phương pháp.)

khi dịch câu có liên từ if hoặc whether thì sang tiếng Việt cần thêm “không” ở cuối câu, ví dụ: We are not sure whether (if) these readings are accurate. (Chúng ta không chắc rằng các chỉ số này có chính xác hay không.)

b. Hệ thống thời trong tiếng Anh phức tạp hơn so với tiếng Việt.

c. Một số động từ trong tiếng Anh khi kết hợp với các giới từ khác nhau thì mang nghĩa không giống nhau.

d. Một số từ hoặc cụm từ không có tương đương chính xác trong tiếng Việt.

e. Như tất cả các ngôn ngữ khác trong quá trình phát triển, tiếng Anh cũng phát sinh các thuật ngữ và khái niệm mới. Trong lúc dịch, cần thật chú ý đến nghĩa của các thuật ngữ mới này.

 Tài liệu tham khảo

1. Roderick A.Jacobs. English syntax. Oxford University Press, 1993.

2. James R.Hurford & Brendan Heasley. Semantics: A Coursebook. University of Edinburgh.

3. X.Ia.Stuberg, K.X.Brixkina. Dịch tiếng Anh khoa học. Trường Đại học Tổng hợp Kiev.

4. Nguyễn Văn Chiến. Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á. Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Hà Nội, 1992.

5. Đào Hồng Thu. Về vấn đề dạy học ngoại ngữ ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 14/1997.

Posted in Dịch văn bản KH | Leave a Comment »