ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for the ‘Danh ngôn’ Category

Về giáo dục

Posted by daothu09 on July 25, 2012

Dr. Dao Hong Thu

Có những cải cách trong giáo dục cần một thời gian chuẩn bị, nghiên cứu và thử nghiệm lâu dài vì chúng tác động đến cả một thế hệ học sinh với những hiệu ứng khó lường; nhưng cũng có những việc làm cụ thể, đơn giản, thiết thực mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để góp phần làm giàu nguồn tài nguyên giáo dục bằng tiếng Việt và cho người Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.

(Trích bài báo 1996)

Posted in Danh ngôn | Leave a Comment »

Để thành công

Posted by daothu09 on May 7, 2010

Dr. Dao Hong Thu

Thành công trong phát triển xã hội đòi hỏi ba yếu tố cơ bản và trật tự nghiêm ngặt: 1) con người, 2) ngôn ngữ và 3) công nghệ.

Posted in Danh ngôn | Leave a Comment »

Môi trường và Ngôn ngữ (Danh ngôn cuộc sống)

Posted by daothu09 on January 2, 2010

Dr. Dao Hong Thu

MÔI TRƯỜNG là TỰ NHIÊN của tự nhiên, NGÔN NGỮ là TỰ NHIÊN của cuộc sống xã hội loài người.

Hủy hoại môi trường là hủy hoại tự nhiên, hủy hoại Trái đất. 

Posted in Danh ngôn | Leave a Comment »