ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

CORPUS LINGUISTICS

Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics)

  1. Các công trình khoa học

  2. Chuẩn viết tắt

  3. Từ điển Ngôn ngữ học khối liệu tiếng Việt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: