ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

L.N.Beliaeva’s Texts

Được sự đồng ý của Giáo sư, Viện sĩ L.N.Beliaeva, tôi xin trân trọng giới thiệu Sách chuyên khảo “Aptomat ngôn ngữ trong CNTT hiện đại” của GS.VS, được dịch từ nguyên bản tiếng Nga “Лингвистические автоматы в современных информационных технологиях”.

Đây là sách chuyên sâu về tổ chức dịch máy trong môi trường CNTT dành cho ngôn ngữ.

Vì điều kiện, bản dịch sẽ được tải dần theo thứ tự. Các bạn có thể tham khảo phần mục lục. Nếu phần nào có bạn cần trước, tôi sẽ dịch trước khi có yêu cầu.

Hà Nội, 16/11/2017

TS.Đào Hồng Thu

Dich sach Belaeva_Page_1Dich sach Belaeva_Page_2

Mục lục

Lời giới thiệu

  1. 1. KHÁI NIỆM APTOMAT NGÔN NGỮ

    1.1.Đặc điểm chức năng của aptomat ngôn ngữ

      1.2.Môđun trong cấu trúc aptomat ngôn ngữ

    2. CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA APTOMAT NGÔN NGỮ

    2.1. Bộ (tiểu hệ thống) nhận dạng ngôn ngữ

    2.2. Bộ (tiểu hệ thống) lập đề mục văn bản

    2.3. Bộ (tiểu hệ thống) tìm kiếm thông tin

    2.4. Bộ (Tiểu hệ thống) tóm tắt (chú giải) văn bản

    2.5. Bộ (Tiểu hệ thống) dịch máy

    2.6. Bộ (Tiểu hệ thống) nhận dạng và tổng hợp lời nói

    2.7. Bộ (Tiểu hệ thống) lập từ điển tự động hóa

    2.8. Bộ (Tiểu hệ thống) tạo lập tư liệu tự động hóa

    2.9. Bộ (Tiểu hệ thống) hỗ trợ  dạy/học tiếng mẹ đẻ  (ngoại ngữ)

   3. HỆ THỐNG DỊCH MÁY NHƯ BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA APTOMAT NGÔN NGỮ

   3.1. Quan điểm truyền thống về dịch máy

   3.2. Mức độ thực hiện liệu trình khi dịch máy

   3.3. Phương pháp định lượng trong dịch máy

   3.4. Khả năng sử dụng văn bản song song trong dịch máy

   3.5. Nguyên tắc đánh giá tính tương thích của hệ thống dịch máy

   4. TỪ ĐIỂN TỰ ĐỘNG TRONG CẤU TRÚC APTOMAT NGÔN NGỮ

   4.1. Từ điển tự động và bảng từ tự động

   4.2. Nguyên tắc tổ chức mục từ điển trong từ điển tự động aptomat ngôn ngữ

4.3. Nguyên tắc lựa chọn đơn vị đề mục trong mục từ điển của từ điển tự động (mức độ từ vựng)

4.4. Hình thái học máy tiếng Nga như phương pháp mô tả đơn vị từ điển tự động

4.5. Nguyên tắc lựa chọn đơn vị đề mục trong mục từ điển của từ điển thành ngữ (mức độ từ vựng)

4.6. Thông tin ngữ pháp – từ vựng và ngữ nghĩa trong mục từ điển

4.7. Lựa chọn và mô tả dịch thuật

5. АВТОМАТ NGÔN NGỮ NHƯ VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA BIÊN DỊCH VIÊN

5.1. Vị trí làm việc của biên dịch viên (đặc điểm tổ chức và phương pháp đánh giá hiệu quả)

5.2. Hệ thống “Ngữ dụng học” như vị trí làm việc được tự động hóa của biên dịch viên

5.3. Đặc điểm tổ chức liệu trình tiền xử lý tự động

5.4. Liệu trình phân tích tự động từ vựng – hình thái học

 
%d bloggers like this: