ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

PROJECTS

  1. Nghiên cứu tổng quan ngôn ngữ học khối liệu và khối liệu tiếng Việt (các hướng nghiên cứu chủ yếu)

    * Xin trân trọng cảm ơn mọi tài trợ cho đề tài nghiên cứu (The project needs funding. We would like to thank all the sponsors for the research project)

            Email:    thudao08@gmail.com

                             corpusling09@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: